SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1232821
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65531
USSR: 36330
NSČR: 126305
NSSČR: 68326
USČR: 80787
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 427418
Krajské súdy (ČR): 46938
Posledná aktualizácia
29.09.2020 03:01

Nájdené rozsudky pre výraz: spolupáchateľstvo k trestnému činu


Približný počet výsledkov: 18 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: spolupáchateľstvo k trestnému činu
  • spolupachatelstvo nájdené 391 krát v 251 dokumentoch
  • k nájdené 684549 krát v 33617 dokumentoch
  • trestny nájdené 183995 krát v 11883 dokumentoch
  • cin nájdené 20110 krát v 4371 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 7 dokumentov
Krajské súdy SR 3 dokumenty
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 1 dokument


Právna veta: 1) Základom pre rozhodnutie všeobecného súdu o tzv. preventívnej väzbe je aj reálna existencia hrozby, že obžalovaný bude opakovať trestný čin, pre ktorý je stíhaný, dokoná trestný čin, o ktorý sa pokúsil, alebo vykoná trestný čin, ktorý pripravoval alebo ktorým hrozil. Z odôvodnenia napadnutého uznesenia špecializovaného trestného súdu vyplýva, že túto reálnu existenciu hrozby odôvodňovala predovšetkým skutočnosť, že sťažovateľ mal páchať trestnú činnosť po dlhší čas, viacerými skutkami, pričom „obžalovaný mal teraz prejednávanú trestnú činnosť páchať napriek tomu, že sa aktuálne proti nemu v ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]     SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky   IV. ÚS 96/2014-11   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 19. februára 2014 v senáte zloženom z predsedu Jána Lubyho, zo sudkyne Ľudmily Gajdošíkovej a sudcu Ladislava Orosza (sudca spravodajca) predbežne prerokoval sťažnosť M. V., zastúpeného advokátom JUDr. Ľubošom Petrovským, Štúrova 20, Košice, vo veci namietaného porušenia jeho základných práv podľa čl. 17 ods. 1, 2 a 5 v spojení s čl. 1 ods. 1 a 2 Ústavy .
Právna veta: U kažždej osoby trestne stíhanej, na ktorú už bola podaná obžžaloba, ide podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky o právo, aby o oprávnenosti tejto obžžaloby rozhodol nezávislý a nestranný súd, a podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky o právo, aby sa táto obžžaloba (jeho vec) verejne prerokovala bez zbytočných prieťahov. Účelom práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov je odstránenie stavu právnej neistoty osoby, na ktorú bola podaná obžžaloba. 2. Postup súdu po podaní obžžaloby nekonajúceho dôvodne vo veci preto, lebo pokiaľ ide o náležžité objasnenie totožžn ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sa účastníka konania a postup súdu, proti ktorému podnet smeruje.    Na navrhovateľa bola podaná obžaloba pre skutky právne kvalifikované ako spolupáchateľstvo k trestnému činu vydierania a trestný čin nedovoleného ozbrojovania podľa ustanovenia § 235 ods. 1 a § 9 ods. 2 Trestného zákona, resp .
Právna veta: Článok 17 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky obsahuje pri väzbe také práva, akými sú napríklad: právo byť vo väzbe len zo zákonného dôvodu a na základe rozhodnutia sudcu alebo súdu; právo podať návrh na konanie, v ktorom by súd neodkladne alebo urýchlene rozhodol o zákonnosti väzby a nariadil prepustenie, ak je táto nezákonná; a právo nebyť vo väzbe dlhššie ako po nevyhnutnú, resp. primeranú dobu alebo byť prepustený počas konania, pričom prepustenie môžže byť v zákonom určených prípadoch podmienené zárukou. Z práva nebyť vo väzbe z iného ako zo zákonného dôvodu a na základe rozhodnuti ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... a priebeh konania Ústavného súdu Slovenskej republiky R. C. (ďalej len “podnecovateľ”) je trestne stíhaný pre skutky právne kvalifikované ako spolupáchateľstvo k trestným činom lúpeže a vydierania podľa ustanovení § 9 ods. 2 k § 234 ods. 1 a § 235 ods. 1 a .
Právna veta: Obsahom základného práva podľa čl. 17 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky je aj oprávnenie trestne stíhanej osoby, aby súd rozhodujúci o jej väzbe skúmal významné skutočnosti pre a proti väzbe vrátane možnosti nahradiť ju zárukou, sľubom alebo peňažnou zárukou, pričom ak sa rozhodne trestne stíhanú osobu do väzby vziať alebo ju v nej ďalej držať, aby boli takéto rozhodnutia založené na konkrétnych skutočnostiach, a nie na abstraktnej úvahe.

Úryvok z textu:
... -8/2001 z 8. januára 2001 došlo k vzneseniu obvinenia proti piatim osobám vrátane navrhovateľa pre skutok právne kvalifikovaný ako spolupáchateľstvo k trestnému činu nedovoleného prekročenia štátnej hranice podľa § 9 ods. 2 k § 171a ods. 1 a ods. 2 písm. a) ... podľa čl. 17 ods. 5 ústavy, je tvrdenie, že v trestnej veci vedenej proti nemu – pre skutok právne kvalifikovaný ako spolupáchateľstvo k trestnému činu nedovoleného prekročenia štátnej hranice podľa § 9 ods. 2 k § 171a ods. 1 a ods. 2 písm. a) Trestného .
... republiky (ďalej len "najvyšší súd") sp. zn. 2 To 16/97 z 11. 9. 1997 za skutok právne kvalifikovaný ako spolupáchateľstvo k trestnému činu vraždy, spáchanému obzvlášť nebezpečným recidivistom podľa § 9 ods. 2, § 41 ods. 1 a § 219 ods. 1 a .
... ) je trestné konanie voči nemu vedené pre skutok z obdobia 22. septembra 1995 až 3. októbra 1995 právne kvalifikovaný ako spolupáchateľstvo k trestným činom zneužívania právomoci verejného činiteľa a prijímania úplatku podľa § 9 ods. 2 k § 158 ods. 1 písm. a), ods .
... v Čadci (ďalej len „okresný súd“) sp. zn. 3T 333/99 z 15. 2. 2000 zo skutku právne kvalifikovaného ako spolupáchateľstvo k trestnému činu podvodu podľa ustanovenia § 9 ods. 2 k § 250 ods. 1 a 2 Trestného zákona, za čo mu bol .
... “), ktorý sa nachádza od 16. októbra 2000 vo väzbe v súvislosti s jeho trestným stíhaním pre skutok právne kvalifikovaný ako spolupáchateľstvo k trestnému činu hrubého nátlaku podľa § 9 ods. 2 k § 235 ods. 1 a ods. 2 písm. b) Trestného zákona, sa .
... Ing. I. M. (generálny riaditeľ, resp. finančný riaditeľ PPS Detva Holding, a. s.) sú stíhaní pre skutok právne kvalifikovaný ako spolupáchateľstvo k trestnému činu poškodzovania veriteľa. Tento mali spáchať v priebehu rokov 1997 a 1998 ku škode veriteľa označenej organizácie, to znamená Všeobecnej úverovej .
... prokurátora proti napadnutému rozsudku (tento sa domáhal uznania viny navrhovateľa v zmysle obžaloby, to znamená zo skutku právne kvalifikovaného ako spolupáchateľstvo k trestnému činu vraždy podľa § 9 ods. 2 k § 219 ods. 1 a ods. 2 písm. e) Trestného zákona, a uloženia ... dôkazov uznal navrhovateľa rozsudkom sp. zn. 2 T 49/95 z 3. apríla 1997 vinným zo skutku právne kvalifikovaného ako spolupáchateľstvo k trestnému činu vraždy podľa § 9 ods. 2 k § 219 ods. 1 a 2 písm. e) Trestného zákona. Za to mu .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.