SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1159479
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64390
USSR: 35554
NSČR: 123883
NSSČR: 66880
USČR: 79814
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424452
Krajské súdy (ČR): 43641
Posledná aktualizácia
02.06.2020 06:26

Nájdené rozsudky pre výraz: správne posúdenie veci


Približný počet výsledkov: 74 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: správne posúdenie veci
  • spravne nájdené 44529 krát v 15045 dokumentoch
  • posudenie nájdené 47190 krát v 17287 dokumentoch
  • vec nájdené 683650 krát v 33180 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 251 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 21 dokumentov
Krajské súdy SR 359 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 4 dokumenty


Právna veta: 1) Podľa § 35 ods. 2 starého Trestného zákona (účinného do 31. decembra 2005) ak súd ukladá úhrnný trest odňatia slobody za dva alebo viac úmyselných trestných činov spáchaných dvoma alebo viacerými skutkami, zvyšuje sa horná hranica trestnej sadzby odňatia slobody trestného činu z nich najprísnejšie trestného o jednu tretinu; súd uloží páchateľovi trest v hornej polovici takto určenej trestnej sadzby odňatia slobody. Podľa § 41 ods. 2 Trestného zákona (účinného od 1. januára 2006 a v znení do vyhlásenia nálezu ústavného súdu sp. zn. PL. ÚS 106/2011) ak súd ukladá úhrnný trest odňatia slobody ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky     V mene Slovenskej republiky       I. ÚS 285/2014-38   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 13. augusta 2014 v senáte zloženom z predsedu Petra Brňáka a zo sudcov Milana Ľalíka a Marianny Mochnáčovej prerokoval prijatú sťažnosť G. M., zastúpeného advokátkou JUDr. Dašou Taschovou, Advokátska kancelária, M. Hodžu 14/1, Prievidza (pôvodne...), pre namietané porušenie jeho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 .
Právna veta: Nad rámec svojho rozhodnutia ústavný súd uvádza, že bol taktiež dôvod na jej odmietnutie ako zjavne neopodstatnenej aj z toho dôvodu, že ide o bagateľnú vec. Zo sťažnosti totiž vyplýva, že sťažovateľ sa uchádza o ústavnú ochranu sťažnosťou podľa čl. 127 ods. 1 ústavy v súvislosti s právnou vecou, ktorej podstatou je priznanie mu ako správcovi úpadcu odmenu v sume 663,88 €, a nie v sume 2 300 €. Ústavný súd v tejto súvislosti poukazuje na prvú vetu § 238 ods. 5 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej aj „OSP“) platného a účinného do 1. júla 2016 a na v súčasnosti platný a účinný § 422 ods. 1 písm. ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... odvolanie a je právoplatné... Je zjavné, že rozhodnutím Okresného súdu Košice I bolo porušené moje právo na spravodlivý proces a správne posúdenie veci, čoho dôsledkom je porušenie základného práva vlastniť majetok a základného práva na ochranu majetku... Skutočnosť, že vyhláška je v porovnaní .
... nesprávne právne závery. Nesprávne právne posúdenie veci je prípustným dovolacím dôvodom (ktorý možno uplatniť vtedy, ak je dovolanie prípustné), samo nesprávne posúdenie veci, ale prípustnosť dovolania nezakladá. Dovolanie je v ustanoveniach Občianskeho súdneho poriadku upravené ako mimoriadny opravný prostriedok, ktorý nemožno podať proti .
... nebola vyriešená) treba uviesť, že sťažovateľ ani v tomto prípade nevymedzil právnu otázku, ktorá má mať zásadný právny význam pre nesprávne posúdenie veci a ktorá dosiaľ nebola dovolacím súdom vyriešená. 13 Z argumentácie sťažovateľa nie je zrejmé, či takouto otázkou má byť posúdenie .
... Ďalej poukázal na zmenu procesného postavenia odsúdeného , ktorý v postavení svedka uviedol nové tvrdenia rozhodujúce pre úplné a správne posúdenie veci. bol v pôvodnej veci obžalovaným a v tomto postavení vypovedal pred súdom 14. augusta 2012. Uviedol, že nebol ... s orgánmi činnými v trestnom konaní, a preto ako svedok môže poskytnúť nové tvrdenia rozhodujúce pre úplné a správne posúdenie veci. 5 Tvrdenia majú mať zásadný vplyv na rozhodnutie o vine a treste, pretože skutková okolnosť, či sťažovateľ .
... u odvolacieho súdu od 9. novembra 2010 do 16. novembra 2010. V prvom zrušujúcom rozhodnutí nadriadený súd okresnému súdu vytkol nesprávne posúdenie veci vo vzťahu k možnosti aplikácie Trestného zákona účinného od 1. januára 2006 na vec sťažovateľa ako zákona pre páchateľa priaznivejšieho .
... sťažovateľka vytýka arbitrárne posúdenie prípustnosti dovolania. Najvyšší súd sťažovateľke vytkol nesprávne vymedzenie dovolacieho dôvodu. Sťažovateľka v podanom dovolaní poukazuje na nesprávne posúdenie veci odklonom od ustálenej rozhodovacej praxe najvyššieho súdu. Najvyšší súd pri odmietnutí dovolania zdôraznil, že bez poukázania na konkrétnu ustálenú súdnu .
... roku 1923 o rozdelení užívania. Krajský súd neuviedol, ktoré skutočnosti v doterajšom priebehu konania neboli okresným súdom zistené, hoci pre správne posúdenie veci sú potrebné. Bolo povinnosťou krajského súdu konkrétne vysvetliť, v čom nie sú doterajšie skutkové zistenia okresného súdu postačujúce a aké .
... s kritériami pre riadne odôvodnenie súdneho rozhodnutia, neodstránením následkov svojvôle pri dokazovaní a nedostatkov pri zisťovaní rozhodujúcich skutočností potrebných pre správne posúdenie veci. 3. V petite podanej sťažnosti sťažovateľky žiadali, aby ústavný súd nálezom vyslovil: «Práva sťažovateľky v 1. rade na súdnu ochranu .
... postihnuté niektorou zo závažných procesných vád vymenovaných v písmenách a-g cit. ustanovenia. Bohužiaľ právna konštrukcia pre dovolanie nestanovuje aj nesprávne posúdenie veci ako dovolací dôvod. Podmienky pre podanie mimoriadneho dovolania sú odlišné od podmienok pre podanie dovolania, pretože ust. § 243f Občianskeho .
... je 12 prípustným dovolacím dôvodom (ktorý možno uplatniť vtedy, ak je dovolanie prípustné), samo nesprávne posúdenie veci, ale prípustnosť dovolania nezakladá. Dovolanie je v ustanoveniach Občianskeho súdneho poriadku upravené ako mimoriadny opravný ... veci je prípustným dovolacím dôvodom (ktorý možno uplatniť vtedy, ak je dovolanie prípustné), samo nesprávne posúdenie veci, ale prípustnosť dovolania nezakladá. Dovolanie je v ustanoveniach Občianskeho súdneho poriadku upravené ako mimoriadny opravný .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.