Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Spisová značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1097220
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63995
USSR: 35035
NSČR: 122321
NSSČR: 65040
USČR: 78686
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422614
Krajské súdy (ČR): 41862
Posledná aktualizácia
29.02.2020 03:27

Nájdené rozsudky pre výraz: sťažnosť pre neústavnosť alebo nezákonnosť volieb


Približný počet výsledkov: 55 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: sťažnosť pre neústavnosť alebo nezákonnosť volieb
  • staznost nájdené 595023 krát v 31407 dokumentoch
  • pre nájdené 215616 krát v 31328 dokumentoch
  • neustavnost nájdené 1194 krát v 748 dokumentoch
  • alebo nájdené 456189 krát v 32206 dokumentoch
  • nezakonnost nájdené 3576 krát v 1969 dokumentoch
  • volba nájdené 22535 krát v 1998 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Krajské súdy SR 1 dokument


Právna veta: Slovné spojenie „politická strana, ktorá sa volieb zúčastnila“ obsiahnuté v § 59 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov treba interpretovať tak, že ide o politickú stranu, ktorá v príslušných voľbách navrhla svojho kandidáta (kandidátov) na volenú funkciu (volené funkcie), a to buď sama, alebo v spojení s inými politickými stranami, t. j. v koalícii. Ide teda o politickú stranu, ktorá sa aktívne v príslušných voľbách zúčastnila politickej súťaže o obsa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
PL. ÚS 53/2011 86/2011 AKTÍVNA LEGITIMÁCIA POLITICKEJ STRANY NA PODANIE SŤAŽNOSTI PROTI NEÚSTAVNOSTI A NEZÁKONNOSTI VOLIEB PRIMÁTORA MESTA Slovné spojenie „politická strana, ktorá sa volieb zúčastnila“ obsiahnuté v § 59 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov treba interpretovať tak, že ide o politickú stranu, ktorá v príslušných voľbách navrhla svojho .
Právna veta: V čase volebnej kampane sa vyžaduje od štátnych orgánov istá miera zdržanlivosti v záujme ochrany slobodnej súťaže politických síl v demokratickej spoločnosti. Ochranu slobodnej súťaže politických síl vo voľbách však nemožno vykladať tak extenzívne, aby v snahe o jej absolútne zachovanie bolo negované základné právo občanov na informácie. SKUTKOVÝ STAV: Sťažovateľka napadla voľby v tom zmysle, že v politickej reklame sa nemôže objavovať podobizeň, meno alebo hlas verejného funkcionára, lebo touto svojou funkciou by mohol získať neprimeranú výhodu pri voľbách. V prípade podľa sťažovateľky ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , volieb do orgánov územnej samosprávy a volieb do Európskeho parlamentu.   Podľa ustanovenia § 59 ods. 1 zákona o ústavnom súde sťažnosť pre neústavnosť alebo nezákonnosť volieb do národnej rady, do Európskeho parlamentu alebo do orgánu miestnej samosprávy alebo proti výsledku volieb môže podať okrem navrhovateľov uvedených .
Právna veta: Z citovanej právnej úpravy konania vo volebných veciach upraveného v § 59 až § 63d zákona o ústavnom súde, s dôrazom na konanie vo veciach volieb do orgánov miestnej samosprávy upravené v § 59 až § 63 zákona o ústavnom súde, vyplýva, že zákon o ústavnom súde nepredpokladá (neupravuje) späťvzatie sťažnosti v konaní vo volebných veciach. Späťvzatie sťažnosti je však upravené v § 54 zákona o ústavnom súde v rámci konania o sťažnostiach fyzických osôb a právnických osôb. Podľa § 54 zákona o ústavnom súde ak sťažovateľ vezme svoju sťažnosť späť, ústavný sú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
...  republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v  znení  neskorších predpisov  (ďalej len  „zákon o  ústavnom  súde“)  sťažnosť pre neústavnosť alebo nezákonnosť volieb do orgánu miestnej samosprávy alebo proti výsledku volieb môže podať okrem navrhovateľov uvedených v § 18 ods. 1 písm. a .
Právna veta: Zákon o ústavnom súde upravuje v tretej časti označenej ako „Konanie pred ústavným súdom“ niekoľko typov konaní pred ústavným súdom. Konanie o sťažnostiach podľa čl. 127 ústavy je upravené v jej druhej hlave v šiestom oddiele, in concreto v ustanoveniach § 49 až § 56, a konanie vo volebných veciach podľa čl. 129 ods. 2 ústavy je upravené v siedmom oddiele tejto hlavy v ustanoveniach § 59 až § 63d, pričom z nich § 59 až § 63 sa vzťahujú aj na konanie o ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy. Každé z týchto osobitných konan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
...   úvahy konanie vo volebných veciach podľa čl. 129 ods. 2 ústavy. Podľa   §   59   ods.   1   zákona   o   ústavnom   súde   sťažnosť   pre   neústavnosť   alebo nezákonnosť volieb do orgánu miestnej samosprávy alebo proti výsledku volieb môže podať okrem navrhovateľov uvedených v § 18 ods. 1 písm. a .
Právna veta: Politické strany a politické hnutia, vrátane ich predstaviteľov, nemajú právomoc iniciovať, organizovať a ani vyhlasovať referendum. Z tohto dôvodu preto svojím konaním alebo opomenutím nemôžu ani porušovať základné právo fyzickej osoby zúčastniť sa referenda.

Úryvok z textu:
... 63 zákona č. 38/1993 Z. z. V zmysle § 59 zák. č. 38/1993 Z. z. podávajú oprávnené subjekty sťažnosť pre neústavnosť alebo nezákonnosť volieb do Národnej rady Slovenskej republiky alebo do orgánu miestnej samosprávy alebo proti výsledku volieb. Z hľadiska účinkov podania volebnej sťažnosti .
Právna veta: Prihlásenie sa na trvalý pobyt v určitej obci a uplatnenie aktívneho volebného práva vo voľbách do orgánov samosprávy tejto obce nie je v zásade oprávnený skúmať a na tom základe zasahovať do výsledkov uskutočnených volieb do orgánov samosprávy obce ani ústavný súd v konaní vo volebných veciach. Výnimku tvorí situácia, ak by celý reťazec týchto spoločenských procesov (ohlásenie trvalého pobytu a následný výkon aktívneho volebného práva) bol negáciou ústavnej koncepcie, podľa ktorej zloženie orgánov samosprávy obce má vyjadrovať vôľu obyvateľov obce majúcich úmysel tvoriť integrálnu súčasť per ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
...  republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v  znení  neskorších predpisov  (ďalej len  „zákon o  ústavnom  súde“)  sťažnosť pre neústavnosť alebo nezákonnosť volieb do orgánu miestnej samosprávy alebo proti výsledku volieb môže podať okrem navrhovateľov uvedených v § 18 ods. 1 písm. a .
... . o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov sú procesne legitimovaní na podanie sťažnosti pre neústavnosť alebo nezákonnosť volieb: najmenej pätina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, prezident Slovenskej republiky, vláda Slovenskej republiky, súd, generálny prokurátor Slovenskej republiky, politická strana .
... . p. T. bez toho, aby uviedol, o ktoré voľby ide.    Podľa ustanovenia § 59 ods. 1 zákona o ústavnom súde sťažnosť pre neústavnosť alebo nezákonnosť volieb do Národnej rady Slovenskej republiky alebo do orgánu miestnej samosprávy alebo proti výsledku volieb môže podať okrem navrhovateľov uvedených v .
... volieb do orgánov územnej samosprávy v obci K. B..   Zákon o ústavnom súde v § 59 ods. 1 ustanovuje, že sťažnosť pre neústavnosť alebo nezákonnosť volieb do orgánu miestnej samosprávy môže podať okrem navrhovateľov uvedených v § 18 ods. 1 písm. a) až e) aj politická .
... upozornil, uznesenie sa nemusí odôvodniť.   Podľa § 59 ods. 1 zákona o ústavnom súde sťažnosť pre neústavnosť alebo nezákonnosť volieb do Národnej rady Slovenskej republiky alebo do orgánu miestnej samosprávy alebo proti výsledku volieb môže podať okrem ... 59 ods. 1 zákona o ústavnom súde, v ktorých sú taxatívne uvedené oprávnené osoby na podanie sťažnosti pre neústavnosť alebo nezákonnosť volieb do Národnej rady Slovenskej republiky alebo do orgánu miestnej samosprávy alebo proti výsledku volieb. Z citovaných .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.