Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Spisová značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1094790
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63961
USSR: 34978
NSČR: 122299
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422435
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
25.02.2020 03:01

Nájdené rozsudky pre výraz: sudcovská tvorba práva


Približný počet výsledkov: 12 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: sudcovská tvorba práva
  • sudcovsky nájdené 2974 krát v 1108 dokumentoch
  • tvorba nájdené 1065 krát v 568 dokumentoch
  • pravat nájdené 507102 krát v 31774 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 16 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 5 dokumentov
Krajské súdy SR 74 dokumentov


Právna veta: Rovnaké právne účinky, aké v zmysle § 41b ods. 1 zákona o ústavnom súde vyvoláva vyhlásenie nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 106/2011 z 28. novembra 2012 v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vo vzťahu k § 41 ods. 2 Trestného zákona, je potrebné (i) vzhľadom na totožný text, ducha i predmet a spôsob regulácie, ale najmä na účely (ii) naplnenia princípu spravodlivého súdneho procesu a (iii) ochrany subjektívnych hmotných aj procesných ústavných práv dotknutých fyzických osôb, ktorým bol uložený trest za použitia asperačnej zásady podľa Trestného zákona č. 140/1961 Zb., ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 46/2015­42 Ústavný   súd   Slovenskej   republiky   na   neverejnom   zasadnutí   3.   septembra   2015  v senáte zloženom z predsedu Sergeja Kohuta, zo sudkyne Ľudmily Gajdošíkovej a sudcu  Lajosa Mészárosa  (sudca  spravodajca) prerokoval prijatú sťažnosť      ,  ,   zastúpeného   ustanoveným   advokátom  ,    ,  ,   vo   veci   namietaného   porušenia   jeho   základného   práva   na   súdnu  ochranu  .
Právna veta: Ako to z odôvodnenia uznesenia okresného súdu v spojení s odôvodnením uznesenia okresného súdu vydaného súdnym úradníkom zjavne vyplýva, § 69 CSP pripúšťa ustanovenie procesného opatrovníka výlučne iba pre fyzické osoby a v zmysle § 72 CSP v spojení s relevantnými ustanoveniami osobitného predpisu o konaní za právnickú osobu, t. j. Obchodného zákonníka, za povinnú pred súdom koná jej štatutárny orgán – jediný konateľ, v dôsledku čoho ustanovenie procesného opatrovníka pre povinnú s poukazom na čl. 2 ods. 1 v spojení s čl. 4 ods. 1 a 2 CSP pomocou vyplnenia „medzery“ v zákone súdom s odvolaním ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 11/2019-16 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 17. januára 2019 predbežne prerokoval sťažnosť , zastúpenej advokátkou JUDr. Annou Lacovou, Pražská 4, Košice, vo veci namietaného porušenia základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd uznesením Okresného súdu Banská Bystrica sp. zn. 20 Ek 85/2017 z .
Právna veta: Účelom štádia konania po začatí konkurzného konania, ktoré nezačalo na návrh dlžníka, je zistenie, či sú splnené (osvedčené) materiálne podmienky na vyhlásenie konkurzu. Účastníkom v tomto štádiu konkurzného konania je dlžník a veriteľ, ak je navrhovateľom, veriteľ, ktorý sa stal účastníkom na základe pristúpenia do konania (§ 24 ods. 2 zákona o konkurze), alebo veriteľ na základe rozhodnutia súdu o jeho vstupe do konania (§ 25 ods. 1 zákona o konkurze). V závislosti od toho, či dlžník osvedčí svoju platobnú schopnosť, súd vyhlási konkurz na majetok dlžníka alebo zastaví konkurzné konanie [§ 1 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ochranu (III. ÚS 545/1999). Uznesenie Porušovateľa je tak interpretáciou právnej normy v rozpore s textom právnej úpravy a nedovolenou sudcovskou tvorbou práva, majúcu za následok nesprávne rozhodnutie.»   Na základe týchto skutočností sťažovateľ navrhuje, aby ústavný súd nálezom takto rozhodol: „Krajský súd v .
... späťvzatí námietok proti zmenkovému platobnému rozkazu, ide len o medzeru zákona, ktorú možno doplniť správnou interpretáciou celkového účelu zákona cez sudcovskú tvorbu práva za použitia analógie legis vo vzťahu k § 11 ods. 3 zákona č. 71/1992 Zb., a tak odstrániť neprimeranú .
... postup je v rozpore s kontinentálnym systémom práva, na ktorom je založený právny poriadok Slovenskej republiky. Na rozdiel od systému sudcovskej tvorby práva (tzv. právny systém precedensov) nie sú súdne rozhodnutia všeobecne právne záväzné pre budúce rozhodnutia súdov a pre subjekty práva v .
... o extenzívny   výklad   právnej   normy,   ale  o dotváranie právneho predpisu o novú právnu normu, teda o sudcovskú tvorbu práva.  20 43.   Sudcovská   tvorba   práva,   kde   konajúci   sudca   preberá   na   seba  ad   hoc  úlohu  zákonodarcu,   ... aktívne legitimovaného subjektu. 48.   V záujme   obmedzenia   aktivizmu   súdov,   čo   do   dotvárania   právneho   poriadku  sudcovskou   tvorbou   práva   a učinenia   zadosť   princípu   deľby   moci,   kde   zmena   zákonnej  úpravy   je   vyhradená   .
... účastníka k účinnej a rýchlej súdnej ochrane. Odporca preto mal v dôsledku objektívne existujúcej neúplnosti právnej normy zaplniť túto medzeru sudcovskou tvorbou práva prostredníctvom analógie...“ Sťažovateľ tiež namieta znenie odôvodnenia napadnutého uznesenia najvyššieho súdu z 27. februára 2015, ktorý v závere odôvodnenia „bez .
... 444 a nasl. OZ na druhej strane). ... V Slovenskej republike platí princíp písaného práva, čo je v protiklade s princípom sudcovskej tvorby práva, na základe čoho uvedený rozsudok SDEÚ nemá subsidiárny právny účinok na právny poriadok SR, ktorý je v predmetnej oblasti daný .
... vo veci sp. zn. 31Cdo/3881/2009 zo dňa 9.10.2013. Veľký senát (ako najvyššia autorita v ČR pre „sudcovskú tvorbu práva“) definitívne potvrdil, že pri absencii dohody o splatnosti dlhu premlčacia doba začína plynúť prvým dňom, kedy veriteľ mohol dlžníka vyzvať .
... oprávnené navrhnúť vydanie platobného výmeru. Táto skutočnosť je daná účelom zákona, nejde o opomenutie zákonodarcu, ktoré by malo byť napravené sudcovskou tvorbou práva. Vzhľadom na publicitu právnych predpisov, tiež zákona č. 581/2004 Z. z., mal byť okruh osôb oprávnených podať návrh na .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.