SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1160692
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64395
USSR: 35578
NSČR: 123923
NSSČR: 66933
USČR: 79856
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424466
Krajské súdy (ČR): 43643
Posledná aktualizácia
04.06.2020 04:26

Nájdené rozsudky pre výraz: uchovanie a vydanie počítačových údajov


Približný počet výsledkov: 20 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: uchovanie a vydanie počítačových údajov
  • uchovanie nájdené 123 krát v 33 dokumentoch
  • a nájdené 2742630 krát v 33531 dokumentoch
  • vydanie nájdené 41126 krát v 13693 dokumentoch
  • pocitacovy nájdené 852 krát v 108 dokumentoch
  • udaj nájdené 11862 krát v 3789 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 6 dokumentov
Krajské súdy SR 3 dokumenty


Právna veta: Záujem štátu na ochrane pred zločinnosťou zakladajúci legitímnosť zásahov do práva na súkromie pri realizácii niektorých inštitútov podľa štvrtej hlavy prvej časti Trestného poriadku („Zaistenie osôb a vecí“ ) musí byť uvedený do rovnováhy so závažnosťou zásahu do tohto práva. Znamená to zvoliť pri realizácii zásahu čo najmiernejší prostriedok, ktorý je súčasne spôsobilý zabezpečiť dosiahnutie sledovaného cieľa, napríklad uprednostniť úkon uchovania a vydania počítačových údajov pred inštitútom vydania, resp. odňatia veci. V opačnom prípade znamená neproporcionálny postup konajúceho orgánu por ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky     V mene Slovenskej republiky     III. ÚS 68/2010-62   Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu Jána Auxta a zo sudcov Ľubomíra Dobríka a Rudolfa Tkáčika na neverejnom zasadnutí 25. augusta 2010 vo veci prijatej sťažnosti Mgr. K. H., B., zastúpeného advokátom JUDr. D. G., Advokátska kancelária, B., pre namietané porušenie jeho základného práva na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným .
Právna veta: 1) V počiatočnom štádiu trestného stíhania nie sú ešte známe všetky okolnosti týkajúce sa skutku ani osoby obvineného. Rozhodnutie preto vychádza z prvotných informácií, ktoré odôvodňujú podozrenie z úteku, kolúzneho správania alebo pokračovania v trestnej činnosti s určitou mierou pravdepodobnosti, ktorá sa vykonávaním procesných úkonov buď zvyšuje (resp. potvrdí), alebo oslabí do tej miery, že nemôže odôvodňovať ďalšie trvanie väzby. Pri vzatí do väzby je preto akceptovateľné odôvodnenie rozhodnutia konštruované všeobecnejšie na predpokladoch. Rovnako pristupuje k posudzovaniu rozhodnutí o u ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... boli v origináli predložené i príkazy Okresného súdu Bratislava II a vykonanie domových prehliadok príkazy Okresnej prokuratúry Bratislava II na uchovanie a vydanie počítačových údajov, zápisnice o prehliadke tela a podobne. Vo fotokópii boli predložené uznesenia o pribratí KEÚ PZ a predbežné vyjadrenie tejto znaleckej .
Kľúčové slová: odňatie veci, zmena v užívaní stavby, právo vlastniť majetok

Právna veta: Podľa stavebného zákona možno charakter stavby zmeniť iba postupom podľa § 85 stavebného zákona. Len takto možno dosiahnuť napr. aby sa byt (jeho časť) považoval v ďalšom za priestor neslúžiaci na bývanie. Dokonca nepovolená zmena v užívaní stavby je považovaná za priestupok, resp. správny delikt (§ 105 a § 106 stavebného zákona). Inými slovami, v zmysle stavebného zákona byt (jeho časť), ktorý sa síce buď de facto, alebo na základe zmluvy o nájme používa na iný, nebytový účel bez toho, aby bolo rozhodnuté o zmene v užívaní stavby podľa § 85 stavebného zákona, sa i naďalej považu ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... veci. Pri domovej prehliadke boli nájdené aj 2 USB kľúče a 3 počítače, a keďže vyšetrovateľ G nemal príkaz na uchovanie a vydanie počítačových údajov podľa § 90 Trestného poriadku, oznámil to telefonicky vyšetrovateľovi M. Zároveň ho oboznámil s vyjadrením sťažovateľky 1, že nechce počítačové .
Právna veta: Za pomoci výpočtovej techniky môže páchať trestnú činnosť napr. tá fyzická osoba ktorá porušuje autorské práva, falšuje alebo pozmeňuje menu, uchováva detskú pornografiu etc. Ale nie advokát vo veci skutkovej podstaty trestného činu úplatkárstva, resp. podvodného úpadku - ktorý ako advokát z hľadiska subjektu ani spáchať nemohol.

Úryvok z textu:
... a 2 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd príkazom prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky na uchovanie a vydanie počítačových údajov č. k. VII/1 Gv 191/08-23 z 9. marca 2009 porušené boli.   4. Príkaz Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej .
... ods. 2 Trestného poriadku. Vyšetrovaním bolo preukázané, že vyšetrovatelia, konajúci na základe Príkazu na uchovanie a vydanie počítačových údajov, odňali z priestorov advokátskej kancelárie sťažovateľa 72,8 GB disk SCSI a digitálny videorekordér. Výpoveďami ... však nedošlo“. S uvedeným záverom nemožno súhlasiť, nakoľko aj v prípade neuposlúchnutia výzvy na uchovanie a vydanie počítačových údajov nemohlo nasledovať odňatie veci, ale len odňatie počítačových a prevádzkových údajov vymedzených v Príkaze Krajskej .
... 2 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd príkazom prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky na uchovanie a vydanie počítačových údajov č. k. VII/1 Gv 191/08-23 z 9. marca 2009 porušené boli. 3. Príkaz ... prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky na uchovanie a vydanie počítačových údajov č. k. VII/1 Gv 191/08-23 z 9. marca 2009 zrušuje. 4. Úradu špeciálnej prokuratúry .
... potrebe zabezpečenia listinných dôkazov sa prioritne postupuje podľa ustanovení štvrtého dielu, štvrtej hlavy Trestného poriadku (Vydanie, odňatie a prevzatie veci, uchovanie a vydanie počítačových údajov).“.   Sťažovatelia zastávajú názor, že vydanie predmetných príkazov na domovú prehliadku nebolo nutné a podstata ich nezákonnosti spočívala v tom, že .
... prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry sťažovateľke prípisom z 27. júna 2011 tiež oznámil, že 27. mája 2011 vydal príkaz na uchovanie a vydanie počítačových údajov podľa § 90 ods. 1 písm. a) a b) Trestného poriadku; sťažovateľka tvrdí, že označený príkaz jej nikdy ... vydať v zmysle ustanovenia § 89 Trestného poriadku, ako aj postup prokurátora úradu špeciálnej prokuratúry, ktorý vydal príkaz na uchovanie a vydanie počítačových údajov podľa § 90 ods. 1 písm. a) a b) Trestného poriadku z 27. mája 2011, ktorý .
... podľa čl. 8 dohovoru v súvislosti s vykonaním domovej prehliadky.   Sťažovateľka tiež namietala neoprávnenosť vydania príkazu na uchovanie a vydanie počítačových údajov okresnou prokuratúrou, ktorý podľa názoru sťažovateľky nemal byť adresovaný B. B. ako fyzickej osobe, keďže táto nikdy ... veci okresnou prokuratúrou vydaný príkaz č. k. 1 Pv 859/10-22 zo 14. novembra 2011 na uchovanie a vydanie počítačových údajov, ktorým sa B. B. prikázalo, aby vydala na účely trestného konania počítačové údaje, na ktorých sa .
... vzťahu a vykonaním domovej prehliadky nemala byť vôbec dotknutá“.   Sťažovatelia tiež poukázali na neoprávnenosť vydania príkazu na uchovanie a vydanie počítačových údajov okresnou prokuratúrou pod č. k. 1 Pv 859/20-22 zo 14. novembra 2011, keďže predmetom ... veci okresnou prokuratúrou vydaný príkaz č. k. 1 Pv 859/10-22 zo 14. novembra 2011 na uchovanie a vydanie počítačových údajov, na ktorých sa majú nachádzať účtovné doklady v príkaze bližšie špecifikovaných obchodných spoločností, na účely trestného konania .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.