SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1345922
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67134
USSR: 39251
NSČR: 129664
NSSČR: 71765
USČR: 82533
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431111
Krajské súdy (ČR): 50264
Posledná aktualizácia
17.04.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: Uplynutie lehoty na podanie opravného prostriedku


Približný počet výsledkov: 12 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: Uplynutie lehoty na podanie opravného prostriedku
  • uplynutie nájdené 12230 krát v 6500 dokumentoch
  • lehota nájdené 135551 krát v 26387 dokumentoch
  • na nájdené 2234527 krát v 37192 dokumentoch
  • podanie nájdené 157907 krát v 30269 dokumentoch
  • opravnit nájdené 87291 krát v 36448 dokumentoch
  • prostriedok nájdené 138960 krát v 36639 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 26 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 12 dokumentov
Krajské súdy SR 36 dokumentov
Odborné články 3 dokumenty


Právna veta: 1) Európsky súd pre ľudské práva interpretoval podmienky realizácie práva podľa čl. 6 ods. 3 písm. e) dohovoru v rozhodnutí K. c. Francúzsku (rozhodnutie o sťažnosti č. 10210/82), kde jasne uviedol, že toto právo neprislúcha obvinenému, ktorý dostatočne rozumie jazyku a hovorí jazykom, v ktorom sa konanie vedie, preto nepostačuje len formálne vyhlásenie obvineného smerujúce k požiadavke bezplatného ustanovenia tlmočníka, keďže dôkazné bremeno preukázať opodstatnenosť takejto požiadavky smeruje proti obvinenému s oprávnením kompetentného vnútroštátneho orgánu rozhodnúť o dôvodnosti prednesenej ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]     SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky   IV. ÚS 57/2014-42   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 30. januára 2014 v senáte zloženom z predsedu Jána Lubyho, zo sudkyne Ľudmily Gajdošíkovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Ladislava Orosza predbežne prerokoval sťažnosť R. O., zastúpeného advokátom JUDr. Stanislavom Jakubčíkom, Kutlíková 17, Bratislava, vo veci namietaného porušenia jeho základných práv podľa čl. 46 ods. 1, čl. 47 ods. 4 a čl. 48 ods. 2 .
Právna veta: 1) Ustanovenie § 14 ods. 1 a 2 správneho poriadku upravuje legálnu definíciu účastníka správneho konania. Definícia účastníka konania sa skladá zo štyroch častí, ktoré sa čiastočne prekrývajú. Znakom účastníka správneho konania je vo všetkých prípadoch hmotnoprávny pomer určitej fyzickej (právnickej) osoby k veci, ktorá je predmetom konania. Odpoveď nato, koho správny poriadok považuje za účastníka správneho konania, dávajú predpisy hmotného práva, v našom prípade zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
...  je tiež správny názor Krajského súdu v Banskej Bystrici, že vady doručovania predmetného reštitučného rozhodnutia nie je možné namietať po uplynutí lehôt na podanie opravných prostriedkov, pretože tieto lehoty neplynú od jeho vydania ale od jeho doručenia, a teda pre vady v doručovaní resp. z dôvodu .
... k podanému návrhu, v ktorom okresný súd upozornil na skutočnosť, že návrh sťažovateľa bol okresnému súdu podľa neho doručený po uplynutí lehoty na podanie opravného prostriedku.     Sťažovateľ listom z 19. septembra 2001 požiadal okresný súd o oznámenie, čo sa s jeho návrhom „deje a ako sa .
... postupom a rozhodnutím okresného súdu odvíja od skutočnosti, že mu okresný súd neumožnil nahliadnuť do súdneho spisu v čase pred uplynutím lehoty na podanie opravného prostriedku proti uzneseniu okresného súdu z 13. septembra 2006, ktorým zamietol jeho žiadosť o prepustenie z väzby na slobodu. V tomto .
... takto: „Neústavným rozhodnutím krajského súdu bola hrubo narušená právna istota a stabilita súdnych rozhodnutí, voči ktorým už zákon po márnom uplynutí lehoty na podanie opravného prostriedku jeho podanie nepripúšťa. Pri tom v danom prípade záujem na zachovaní stability súdnych rozhodnutí nie je ani v protiklade so .
... prostriedku odlišne od všeobecnej úpravy obsiahnutej v OSP. Podľa tohto ustanovenia ak účastník konania pred uplynutím lehoty na podanie opravného prostriedku požiada o oznámenie podkladov, na ktorých základe ústredie rozhodovalo, začína plynúť nová lehota na podanie ... § 219 ods. 4 zákona o sociálnom poistení, podľa ktorého, ak účastník konania pred uplynutím lehoty na podanie opravného prostriedku požiada o oznámenie podkladov, na ktorých základe ústredie rozhodovalo, začína plynúť nová lehota na podanie .
... (§ 250o o. s. p.). Podľa názoru sťažovateľky, súd tak môže postupovať po uplynutí lehoty na podania opravného prostriedky proti novému rozhodnutiu (právoplatnosti rozhodnutia a k zániku predmetu konania dochádza až po uplynutí lehoty na podania opravného prostriedku), ktoré stále je prvostupňové rozhodnutie správneho orgánu, proti ktorému je možný podať opravný prostriedok .
... sťažovateľka zmeškala lehotu na jeho podanie, keďže podľa jeho názoru podala len blanketové odvolanie a jeho dôvody doplnila až po uplynutí lehoty na podanie opravného prostriedku. V rámci dovolacieho konania bolo označené rozhodnutie krajského súdu zrušené uznesením najvyššieho súdu sp. zn. 5 Cdo 268/2009 zo .
... irelevantné, aký dátum je uvedený na doložke právoplatnosti, nakoľko právoplatnosť a vykonateľnosť tohto rozhodnutia nastala uplynutím paričnej lehoty a márnym uplynutím lehoty na podanie opravného prostriedku – odvolania. ... V návrhu na odklad exekúcie povinná neuviedla žiadny z dôvodov uvedených v § 56 ods. 1 Exekučného poriadku, uviedla .
... po doručení opatrenia prokurátora o začatí konania proti ušlému. Týmto momentom totiž vstúpil v plnom rozsahu do práv sťažovateľa. Márnym uplynutím lehoty na podanie opravného prostriedku 8 uznesenie o vznesení obvinenia nadobudlo právoplatnosť. Obhajca sťažovateľa teda ani bezprostredne po doručení uznesenia o vznesení obvinenia, ale ani .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.