Nájdené rozsudky pre výraz: urýchlené rozhodnutie o väzbe

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 67

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: Ako to vyplýva z citovanej judikatúry ústavného súdu, resp. Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu čl. 5 ods. 4 dohovoru zaručuje osobe nachádzajúcej sa vo väzbe jednak právo na urýchlené rozhodovanie o väzbe, ale tiež aj právo na periodickú kontrolu dôvodnosti ďalšieho trvania väzby. Z hľadiska rýchlosti konania o väzbe by malo ísť o lehoty rátané na dni, resp. týždne, nie však už na mesiace. Zo skutkového stavu danej veci je nesporné, že sťažnosť sťažovateľa bola krajskému súdu doručená 7. júna 2006 a spis bol predložený najvyššiemu súdu na rozhodnutie o tejto sťažnosti až 3. apríla ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky           I. ÚS 89/07-30   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 18. októbra 2007 v senáte zloženom z predsedu Milana Ľalíka a zo sudcov Lajosa Mészárosa a Petra Brňáka prerokoval prijatú sťažnosť E. V., B., t. č. vo väzbe, zastúpeného advokátom JUDr. M. A., B., vo veci porušenia práva na urýchlené rozhodovanie o väzbe podľa čl. 5 ods. 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: 1. Ak nižší súd nezabezpečí požiadavku nazretia do spisu z dôvodu prípravy a vyjadrenia k návrhu na predĺženie väzby, nezbavuje to túto povinnosť realizovať nadriadený súd, a to najmä vtedy, keď potrebnými materiálmi disponoval niekoľko dní pred svojím rozhodnutím a nezabezpečil stranám rovnosť zbraní pri zabezpečení práv na obhajobu v plnej miere. 2. Formalistické rozhodnutia o predĺžení väzby bez možnosti vyjadriť sa k návrhom na predĺženie a prednesenie svojich argumentov môžu byť porušením základného práva a slobody.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 291/06-61 Ústavný súd Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí 27. marca 2007 v senáte zloženom z predsedu Jána Auxta a zo sudcov Ľubomíra Dobríka a Rudolfa Tkáčika vo veci sťažnosti J. M., Ž., zastúpeného advokátom JUDr. Mgr. Š. B., Ž., pre namietané porušenie jeho základného práva podľa čl. 17 ods. 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky a práva podľa čl. 5 ods. 4 Dohovoru o ochrane ľudských p
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Konanie o návrhu prokurátora na vzatie sťažovateľa do väzby trvajúce päť týždňov je neústavné s následkom porušenia základného práva sťažovateľa podľa čl. 17 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva podľa čl. 5 ods. 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 188/06-27 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 23. augusta 2006 v senáte zloženom z predsedu Juraja Babjaka a zo sudcov Eduarda Báránya a Ľubomíra Dobríka vo veci sťažnosti A. S. Ž., bytom Ukrajina, t. č. vo väzbe, zastúpeného advokátkou JUDr. J. F., K., pre namietané porušenie jeho základného práva podľa čl. 17 ods. 2 Ústavy Slovensk
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Ustanovenia čl. 17 ods. 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky poskytujú tak ochranu právu na urýchlené rozhodnutie o zákonnosti väzby, ako aj ochranu právu na prepustenie z väzby, ak je táto nezákonná. Pri skúmaní dôvodnosti väzby, ktorá trvá už dlhšiu dobu, treba vychádzať z toho, že musí jestvovať dôvodné podozrenie, že stíhaná osoba spáchala trestný čin, okrem toho musí byť daný niektorý z väzobných dôvodov podľa § 67 ods. 1 Trestného poriadku a napokon musí byť zrejmé, že orgány činné v trestnom konaní postupujú pri trestnom stíhaní s osobitnou starostlivosťou a urýchlením.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky         I. ÚS 34/04-43   Ústavný súd Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí 1. júna 2004 v senáte zloženom z predsedu Lajosa Mészárosa a zo sudcov Eduarda Báránya a Štefana Ogurčáka prerokoval prijatú sťažnosť R. M., bytom B., zastúpeného advokátom JUDr. S. J., B., vo veci porušenia základných práv zaručených v čl. 17 ods. 2 a 5 a v čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky postupom a u
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Konštrukcia vyššie citovaného zákonného ustanovenia vytvára priestor na rozhodnutie o väzbe prednostne a urýchlene, pričom nevylučuje, ak to okolnosti prípadu umožňujú, súčasne rozhodnúť aj podľa § 241 resp. § 244 Trestného poriadku. Povinnosťou súdu je však v každom prípade rozhodnúť o väzbe do uplynutia lehoty, ktorá by bola základnou alebo predĺženou lehotou väzby v prípravnom konaní v zmysle § 76 odsek 3, odsek 4 Trestného poriadku. Z uvedeného vyplýva, že rozhodnutie o väzbe podľa tohto ustanovenia možno urobiť samostatným uznesením. Aj keď zákon presne nevymedzuje aké okolnosti prípadu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]     SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       III. ÚS 610/2014-16   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 15. októbra 2014 predbežne prerokoval sťažnosť J. V., zastúpeného advokátom JUDr. źudovítom Štanglovičom, Jarmočná 2264/3, Šaža, vo veci namietaného porušenia základného práva na osobnú slobodu zaručeného v čl. 17 ods. 1, 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky, základného práva na tlmočníka zaručeného v čl. 47 ods. 4 Ústavy Slovenskej
Kľúčové slová: právo na osobnú sloboduprávo na slobodu a osobnú bezpečnosť
Zbierka ÚS 20/2006
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: Hoci tvrdenie, že spis v čase doručenia žiadosti sťažovateľa (17. augusta 2005) až do 26. augusta 2005 nebol k dispozícii, lebo bol predložený najvyššiemu súdu, zodpovedá skutočnosti táto však nemôže ísť na ujmu sťažovateľa, resp. jeho práva na urýchlené rozhodnutie o väzbe v zmysle čl. 5 ods. 4 dohovoru. Opačný výklad by bol evidentným popretím tohto práva. Vzhľadom na povinnosť súdu rozhodovať o dôvodnosti ďalšieho trvania väzby urýchlene, pokiaľ v prípadoch väzobných vecí vznikne potreba odoslať spis inému orgánu, musí súd zabezpečiť jeho kópiu. Týmto spôsobom sa dá dosiahnuť tak dôsledné d ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky                       I. ÚS 13/06-32    Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 11. apríla 2006 v senáte zloženom z predsedu Lajosa Mészárosa a zo sudcov Juraja Horvátha a Štefana Ogurčáka prerokoval prijatú sťažnosť M. Z., bytom T., zastúpeného ustanoveným advokátom JUDr. P. M., V., vo veci namietaného porušenia základného práva na urýchlené rozhodnutie o ďalšom trvaní väz
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Súdne konanie v súvislosti s rozhodovaním o zákonnosti väzby musí poskytovať určité garancie procesnej povahy, ktoré sú vyjadrené v čl. 6 dohovoru. So zreteľom na to, že čl. 6 sa nevzťahuje na konanie o rozhodovanie o väzbe, procesné záruky tu uvedené nemožno bez ďalšieho uplatniť aj v prípade čl. 5 ods. 4 dohovoru, no určité základné procesné záruky sa musia poskytovať aj v konaní podľa čl. 5 ods. 4 dohovoru, i keď nemusia byť nutne rovnaké ako tie, ktoré vyplývajú z čl. 6 dohovoru (II. ÚS 108/08, II. ÚS 266/13, II. ÚS 175/17). 38. Právo obvineného na nestranného sudcu ako súča ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 111/2018-78 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 23. mája 2018 v senáte  zloženom   z predsedu   Lajosa   Mészárosa,   zo   sudkyne   Jany   Laššákovej   (sudkyňa  spravodajkyňa) a sudcu Sergeja Kohuta prerokoval prijatú sťažnosť    ,   zastúpeného   advokátom   Mgr.   Petrom   Troščákom,  advokátska kancelária, Hlavná 50, Prešov, vo veci namietaného porušenia čl. 17 ods. 2 a 
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: . Ústavný súd v súvislosti s týmto tvrdením poukazuje na to, že v danom štádiu trestného konania spáchanie trestného činu nemusí byť nevyhnutne preukázané, pretože postačuje danosť dôvodného podozrenia zo spáchania trestného činu. Preukázanie spáchania trestného činu je potrebné pre právoplatný odsudzujúci rozsudok, teda až pre konečné rozhodnutie vo veci samej. Za relevantnú nemožno považovať ani námietku sťažovateľa, podľa ktorej konanie neprebieha s osobitnou starostlivosťou a urýchlením, lebo v skutočnosti sa daňová kontrola nerealizuje. Je možné akceptovať existenciu obáv z ovplyvňovania, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky       I. ÚS 65/05-37   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 19. októbra 2005 v senáte zloženom z predsedu Štefana Ogurčáka a zo sudcov Juraja Horvátha a Lajosa Mészárosa prerokoval prijatú sťažnosť M. R., bytom K., t. č. vo väzbe, I., zastúpeného advokátom JUDr. M. K., B., vo veci namietaného porušenia čl. 17 ods. 1, 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 5 ods. 3 Dohov
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: V prípade, ak prichádza do úvahy paralelná aplikácia viacerých zložiek práva na spravodlivé súdne konanie, je povinnosťou všeobecných súdov postupovať tak, aby sa poskytla ochrana všetkým do úvahy prichádzajúcim zložkám. Z ústavnoprávneho hľadiska je neakceptovateľné, aby niektorá zo zložiek bola uprednostnená do tej miery, že tým dôjde k praktickému eliminovaniu inej zložky. Možno zhrnúť, že okresný súd svojím postupom zmaril uplatnenie práva sťažovateľky na to, aby krajský súd prihliadol pri rozhodovaní o sťažnosti na jej argumenty. Dve jej podania obsahujúce dôvody sťažnosti vôbec nevzal ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky     V mene Slovenskej republiky     II. ÚS 76/2011-51   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 14. septembra 2011 v senáte zloženom z predsedu Sergeja Kohuta a zo sudcov Juraja Horvátha a Lajosa Mészárosa prerokoval prijatú sťažnosť JUDr. K. D., K., zastúpenej advokátom JUDr. V. K., K., vo veci namietaného porušenia čl. 17 ods. 1, 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 5 ods. 3 Dohovoru o ochrane ľudských p
MENU