Nájdené rozsudky pre výraz: ústavná sťažnosť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 16212

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1283 dokumentov
13215 dokumentov
18 dokumentov
134 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 8/2013-24 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 5. júna 2013 predbežne prerokoval návrh skupiny 49 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, zastúpenej A., s. r. o., B., na začatie konania o súlade zákona č. 114/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení je
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 6/93 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Doc. JUDr. Jána Klučku, CSc. a sudcov JUDr. Viery Mrázovej, CSc. a JUDr. Jána Drgonca, DrSc. vo veci podania Š. Z., obyvateľa P., okres T. ohľadom nedovoleného zasahovania polície voči jeho osobe a majetku na neverejnom zasadnutí dňa 6. apríla 1993 rozhodol t a k t o Podnet Š. Z. na začatie konania o d m i e t a . O d ô v o d n e n i e Ústa
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 7/93 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Doc. JUDr. Jána Klučku, CSc. a sudcov JUDr. Viery Mrázovej, CSc. a JUDr. Jána Drgonca, DrSc. vo veci návrhu D. V. obyvateľa B. o pridelení vlastníckych práv na neverejnom zasadnutí dňa 6. apríla 1993 rozhodol t a k t o Návrh D. V. na začatie konania o d m i e t a . O d ô v o d n e n i e Ústavný súd Slovenskej republiky dostal dňa 4. januára
Právna veta: Ústavný súd Slovenskej republiky nemôže konať a rozhodovať tak, žeby to znamenalo zasahovanie do vnútorných záležitostí iného štáu.

Úryvok z textu:
I. ÚS 10/93 Č. 3/93 Č. 3 Ústavný súd Slovenskej republiky nemôže konať a rozhodovať tak, žeby to znamenalo zasahovanie do vnútorných záležitostí iného štátu. (Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp.zn. I. ÚS 10/93 z 6. 4. 1993) Ústavný súd Slovenskej republiky odmietol podnet fyzickej osoby, občana Slovenskej republiky, ktorým sa domáhal vyriešenia rehabilitačného sporu v Moldavskej republike. Z odôvodnenia: Občan Slovenskej republiky požiadal Ústavný súd Slovenskej republ
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 4/93 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Jána Klučku a sudcov JUDr. Viery Mrázovej a JUDr. Richarda Rapanta na základe podania A. A., bytom L. vo veci vydania nehnuteľnosti povinnou osobou J., s. d. v N. na neverejnom zasadnutí dňa 15.4.1993 rozhodol t a k t o : Podnet A. A. na začatie konania o d m i e t a. O d ô v o d n e n i e : Navrhovateľ sa dňa 14. decembra 1992 obrátil so svo
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 9/93 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Doc. JUDr. Jána Klučku, CSc. a sudcov JUDr. Viery Mrázovej, CSc. a JUDr. Jána Drgonca, DrSc. vo veci podnetu R. strany, B. ohľadom porušovania ústavných a iných zákonov členmi vlády Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí dňa 15. apríla 1993 rozhodol t a k t o Podnet R. strany na začatie konania o d m i e t a: 0 d ô v o d n e n i e Dňa
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 13/93 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Doc. JUDr. Jána Klučku, CSc. a sudcov JUDr: Viery Mrázovej, CSc. a Doc. JUDr. Richarda Rapanta, CSc. vo veci ústavnej sťažnosti a podnetu P. P., K. ohľadom konaní a rozhodnutí orgánov štátnej správy na neverejnom zasadnutí dňa 20, apríla 1993 rozhodol t a k t o Sťažnosť P. P. na začatie konania o d m i e t a . O d ô v o d n e n i e Dňa 13.
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 25/93 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Doc. JUDr. Jána Klučku, CSc. a sudcov.JUDr. Viery Mrázovej, CSc. a Doc. JUDr. Richarda Rapanta, CSc. vo veci ústavnej sťažnosti a podnetu P. P., K. ohľadom konaní a rozhodnutí orgánov štátnej správy na neverejnom zasadnutí dňa 20. apríla 1993 rozhodol t a k t o Sťažnosť Petra Pribičku na začatie konania o d m i e t a . O d ô v o d n e n i e
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 27/93 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Doc. JUDr. Jána Klučku, CSc. a sudcov JUDr. Viery Mrázovej, CSc. a Doc. JUDr. Richarda Rapanta, CSc. vo veci ústavnej sťažnosti a podnetu P. P., K. ohľadom konaní a rozhodnutí orgánov štátnej správy na neverejnom zasadnutí dňa 20. apríla 1993 rozhodol t a k t o Sťažnosť P. P. na začatie konania o d m i e t a . O d ô v o d n e n i e Dňa 13.
MENU