Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Spisová značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1093832
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63955
USSR: 34978
NSČR: 122279
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422412
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
22.02.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: uznesenie doručené sťažovateľovi


Približný počet výsledkov: 20 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: uznesenie doručené sťažovateľovi
  • uznesenie nájdené 431785 krát v 32797 dokumentoch
  • doruceny nájdené 103249 krát v 31924 dokumentoch
  • stazovatel nájdené 671708 krát v 28487 dokumentochPrávna veta: Z pohľadu ústavného súdu je potrebné predovšetkým konštatovať, že príslušné ustanovenia zákona o konkurze vyložili všeobecné súdy odchylne, pretože kým podľa interpretácie okresného súdu je rozhodujúce, kedy bolo uznesenie o ustanovení predbežného správcu uverejnené v Obchodnom vestníku, podľa názoru krajského súdu za rozhodujúci treba považovať deň, keď uznesenie bolo doručené sťažovateľovi ako predbežnému správcovi. Vzhľadom na uvedené úvahy treba záver krajského súdu, podľa ktorého bola odmena pre sťažovateľa z dôvodu oneskoreného podania tretej správy právom krátená o polovicu, považovať z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky     V mene Slovenskej republiky     II. ÚS 62/2012-28   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 11. októbra 2012 v senáte zloženom z predsedu Lajosa Mészárosa a zo sudcov Juraja Horvátha a Sergeja Kohuta prerokoval prijatú sťažnosť Mgr. M. Ň., B., zastúpeného A. s. r. o., pre namietané porušenie čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd v konaní vedenom .
Právna veta: Ak bola účastníkovi konania v rozpore so zákonom Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov uložená poplatková povinnosť i v prípadoch, kde ju nemá, predstavuje takýto zásah zo strany štátu spravidla i zásah do jeho základného práva na súdnu ochranu zaručeného v čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. V § 1 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb. je vyjadrená ústavná zásada vyplývajúca z čl. 59 ods. 2 ústavy, podľa ktorej dane a poplatky možno ukladať zákonom alebo na základe zákona. Podľa uvedeného ustanovenia sa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... konaní vyrubuje v rozsahu, v akom odvolateľ žiada pre seba hodnotovo viac, ako podľa rozsudku súdu prvého stupňa dostal. Z uznesenia doručeného sťažovateľovi nie je zrejmé, čo porušovateľ pri stanovení výšky súdneho poplatku, považoval za hodnotu poplatkového úkonu, či odvolateľke po podaní odvolania .
Právna veta: 1) Trestný poriadok je vo fáze súdneho konania postavený na princípe kontradiktórnosti, v rámci ktorého je právom všeobecného súdu rozhodnúť, či obžaloba ako jedna zo strán trestného konania predložila dostatok dôkazov na preukázanie viny obžalovaného (druhej strany trestného konania). Nie je teda v zásade povinnosťou všeobecného súdu iniciatívne viesť dokazovanie nad rámec dôkazných návrhov strán. Tým je aj dané, že všeobecný súd môže v rámci rozhodnutia pri predbežnom prerokovaní obžaloby, resp. preskúmania obžaloby vec vrátiť prokurátorovi v podstate iba celkom výnimočne, a to buď vtedy, ke ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 28. júna 2011 a rozhodol uznesením sp. zn. 1 Tdo 22/2013 tak, že dovolanie sťažovateľa zamietol. Z písomného vyhotovenia uznesenia doručeného sťažovateľovi 17. októbra 2013 vyplýva, že dovolací dôvod podľa § 371 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku uplatnený sťažovateľom je len .
Právna veta: Za dôvod na prepustenie obvineného z väzby možno považovať takú situáciu, keď sa v trestnej veci riešenej väzobne nekoná zo strany orgánov činných v trestnom konaní s osobitnou starostlivosťou a urýchlením. To znamená, že dôvodom na prepustenie z väzby sú prieťahy v konaní vo veci samej, teda napríklad pomalý postup policajného vyšetrovania. Naproti tomu pomalé rozhodovanie o väzbe, resp. o jej ďalšom trvaní spravidla nie je dôvodom na zrušenie väzobného rozhodnutia všeobecného súdu a prepustenie obvineného z väzby. Výnimkou z tohto pravidla sú napríklad tie prípady, keď priamo zo zákona vyp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... prokurátora okresnej prokuratúry, - 17. januára 2019 bolo predmetné uznesenie vypracované, - 24. januára bolo predmetné uznesenie doručené sťažovateľovi a obhajcovi. 9.3 V nadväznosti na chronológiu úkonov predseda krajského súdu uviedol, že podľa vyjadrenia predsedu ... a rozhodol, - 8. októbra 2018 bolo predmetné uznesenie vypracované, - 11. októbra 2018 bolo predmetné uznesenie doručené sťažovateľovi, obhajcovi, ako aj Krajskej prokuratúre v Trnave. 9.2 Vo vzťahu ku konaniu vedenému na krajskom súde .
... . decembra 2003, keď mu bol doručený spis okresného súdu spolu s uznesením okresného súdu, do 29. januára 2004, keď bolo uznesenie doručené sťažovateľovi, teda celkom dvadsaťdeväť dní. V tomto prípade treba rozhodnutie považovať za rýchle a bezprieťahové, pretože rozhodnuté bolo už na neverejnom .
... o predloženie spisu sp. zn. 1 To V 1/2005, ako aj o poskytnutie informácie o tom, kedy bolo namietané uznesenie doručené sťažovateľovi.        Predseda najvyššieho súdu predložil ústavnému súdu spis sp. zn. 1 To V 1/2005 a zároveň zaslal fotokópiu listu generálneho .
... sp. zn. 7 C 82/05 a vec prikázal Okresnému súdu Rožňava. Spis bol vrátený do Michaloviec 4. januára 2006 (uznesenie doručené sťažovateľovi 18. januára 2006).  Súdny spis bol doručený Okresnému súdu Rožňava 2. februára 2006 a bol pridelený sudkyni JUDr. J. D .
... 81/2006-22 z 30. januára 2007 nepriznal sťažovateľovi oslobodenie od súdnych poplatkov, ktorého sa v žalobe domáhal. Proti tomuto uzneseniu (doručenému sťažovateľovi 9. februára 2007) podal sťažovateľ odvolanie doručené okresnému súdu 13. februára 2007 a 1. októbra 2007 doručil predsedníčke okresného súdu .
... 81/2006-22 z 30. januára 2007 nepriznal sťažovateľovi oslobodenie od súdnych poplatkov, ktorého sa v žalobe domáhal. Proti tomuto uzneseniu (doručenému sťažovateľovi 9. februára 2007) podal sťažovateľ odvolanie doručené okresnému súdu 13. februára 2007 a 1. októbra 2007. V označenom období sa .
... základe mimoriadneho dovolania generálneho prokurátora proti platobnému rozkazu sp. zn. 19 Ro/857/2007 z 30. júla 2007 rozhodol napadnutým uznesením doručeným sťažovateľovi 10. marca 2009 tak, že konanie o mimoriadnom dovolaní zastavil z dôvodu, že „sťažovateľ ako odporca nepodal voči platobnému rozkazu .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.