SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1308045
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 66819
USSR: 38926
NSČR: 128963
NSSČR: 71302
USČR: 82268
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 430455
Krajské súdy (ČR): 49545
Posledná aktualizácia
07.03.2021 22:27

Nájdené rozsudky pre výraz: väzba v cudzine


Približný počet výsledkov: 11 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: väzba v cudzine
  • vazba nájdené 83003 krát v 4326 dokumentoch
  • v nájdené 2930530 krát v 36861 dokumentoch
  • cudzina nájdené 1221 krát v 428 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 10 dokumentov


Právna veta: Konkrétny stav dokazovania v súčasnom štádiu trestného stíhania, taktiež preukazuje, že v záujme skončenia vyšetrovania je potrebné vykonať dôkazné prostriedky v rozsahu, v akom to konštatuje návrh generálneho prokurátora. Významnou skutočnosťou stále zostáva zabezpečenie výsledkov pretrvávajúceho veľkého počtu dožiadaní o právnu pomoc. Ale z hľadiska preukázania subjektívnej stránky konania oboch obvinených (preukázanie ich úmyslu použiť získané finančné prostriedky na priame obohatenie seba alebo iných osôb), majú tieto dožiadania rozhodujúci význam, a v tomto smere sa stav konania významne ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     I. ÚS 150/05-20   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 23. augusta 2005 predbežne prerokoval sťažnosť V. F., t. č. vo väzbe v K., zastúpeného advokátkou JUDr. M. Š., K., vo veci namietaného porušenia základného práva podľa čl. 17 ods. 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky a práva podľa čl. 5 ods. 1 písm. c) Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd postupom a uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej .
Právna veta: 1) Hlavným zmyslom zásady špeciality pri vydávaní obvinených osôb z cudzieho štátu je ochrana týchto osôb pred neočakávanými zásahmi orgánov verejnej moci. Neočakávanými nie v tom zmysle, aby osoba, ktorá sa dopustila protiprávneho konania pred vydaním z cudzieho štátu, bola absolútne chránená pred objasnením či zistením protiprávnej činnosti a spravodlivým trestom. Preto neočakávané zásahy zo strany orgánov verejnej moci v tomto zmysle treba vnímať ako také, ktoré by osobu obvinenú z trestnej činnosti a za daných okolností chránenú jurisdikciou cudzieho štátu svojvoľne a nezákonne zbavili tej ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... výslovne pripúšťa možnosť podania sťažnosti proti takémuto uzneseniu, teda proti uzneseniu o nezapočítaní lehoty, počas ktorej bol obvinený vo väzbe v cudzine. ... to znamená, že základná lehota väzby v prípravnom konaní počítaná podľa § 76 ods. 2 TP, teda ... sa nezapočítava doba, počas ktorej sa obvinený nemohol zúčastniť na úkonoch trestného konania v dôsledku toho, že bol vo väzbe v cudzine alebo tam bol zadržaný.   Podľa ustanovenia § 77 ods. 2 Trestného poriadku uznesenie podľa odseku 1 vydá predseda .
Právna veta: Ústavnosť konaní pred orgánom verejnej moci predpokladá aj to, že orgán verejnej moci, pred ktorým sa takéto konania uskutočňujú, koná zásadne nestranne, nezávisle a s využitím všetkých zákonom ustanovených prostriedkov na dosiahnutie účelu predmetného konania. Ústavný súd v tomto smere osobitne pripomína objektivitu takého postupu orgánu verejnej moci (mutatis mutandis II. ÚS 9/00, II. ÚS 143/02). Len objektívnym postupom sa v rozhodovacom procese vylučuje svojvôľa, ktorej nebezpečenstvo spočíva v potenciálnom uplatnení ničím (objektívne) nepodloženej úvahy orgánu verejnej moci bez akýchkoľve ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... v čase doručenia rozsudku 24. 5. 2005 zaručoval právo na opätovné prejednanie veci v rozpore s tým mi počas mojej väzby v cudzine nedával zákon nástroj na iniciovanie takéhoto postupu v Tr. por. – neexistoval takýto opr. prostriedok hoci iným osobám je poskytnutý v .
... na nezapočítanie doby, počas ktorej sa sťažovateľ nemohol zúčastniť na úkonoch trestného konania z toho dôvodu, že bol vo väzbe v cudzine, do lehoty trvania väzby. O nezapočítaní uvedenej doby tak nebolo rozhodnuté súdom v dôsledku čoho lehota väzby uplynula 1 ... slobody v cudzine do doby trvania väzby podľa nášho vnútroštátneho práva. Pokiaľ teda krajský prokurátor podal návrh na nezapočítanie väzby v cudzine do celkovej doby trvania väzby až 9. októbra 2002 a nebol podaný ani návrh na predĺženie lehoty väzby .
... na 31. december 1996, ktoré sa opätovne konalo v neprítomnosti sťažovateľa, ktorý bol v tom čase stále vo väzbe v cudzine, pričom na tomto pojednávaní okresný súd vyhlásil voči sťažovateľovi odsudzujúci rozsudok, ktorý bol sťažovateľovi doručený 27. januára 1997 ... trestnej sadzby 5 – 12 rokov, ako aj napriek tomu, že sťažovateľ bol v čase konania predmetného pojednávania vo väzbe v cudzine, okresný súd pojednával v jeho neprítomnosti. Sťažovateľ v sťažnosti namieta, že okresný súd, ktorému bolo advokátom JUDr. .
... o dobe 10 dní trvania mojej väzby (od 3. 10. 2005 do 13. 10. 2005), ktoré som strávil vo väzbe v cudzine, konkrétne v Maďarskej republike. (...) jedine súd, eventuálne sudca pre prípravné konanie môže svojim rozhodnutím rozhodnúť o nezapočítaní doby do ... lehoty trvania väzby, po ktorú sa obvinený nemohol zúčastniť úkonov trestného konania v dôsledku toho, že bol vo vydávacej väzbe v cudzine, a to v prípravnom konaní jedine za predpokladu, že takýto návrh na nezapočítame doby do lehoty väzby navrhne prokurátor. .
... 2007 bola sťažovateľovi do výmery trestu uloženého uznaným rozsudkom ČR započítaná v zmysle ustanovenia § 521 ods. 6 Trestného poriadku väzba v cudzine v trvaní od mája 2000 do 22. augusta 2001 a trest odňatia slobody už vykonaný v cudzine od 21. septembra .
... prokurátora sudcovi pre prípravné konanie rozhodnúť, že doba väzby v cudzine sa do celkovej lehoty väzby nezapočítava, pričom proti takémuto rozhodnutiu zákon pripúšťa sťažnosť“, sťažovateľ vo svojej trestnej veci ... prípustná sťažnosť. V porovnaní s § 45 ods. 4 Trestného zákona, kde zákonodarca ex lege ukladá započítanie väzby v cudzine do výkonu uloženého trestu, vo vzťahu k výkonu väzby umožňuje predsedovi senátu a v prípravnom konaní na návrh .
... začiatku lehoty väzby súdmi, ktoré o jeho väzbe rozhodovali... ... Súdy rozhodujúce o väzbe však bez existencie rozhodnutia o nezapočítaní jeho väzby v cudzine rozhodli, že väzba mu bude počítaná až od 20. 3. 2009, tiež vo svojich rozhodnutiach uviedli, že celková lehota väzby .
... . 6 Podľa § 45 ods. 4 Trestného zákona podľa rovnakých zásad súd postupuje aj v prípade, ak bol páchateľ vo väzbe v cudzine alebo ak bol potrestaný orgánom cudzieho štátu pre ten istý skutok. Podľa § 45 ods. 1 Trestného zákona sa páchateľovi .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.