Nájdené rozsudky pre výraz: vstup ďalšieho účastníka do konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 69

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

86 dokumentov
257 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ústavný súd po preskúmaní odôvodnenia napadnutého uznesenia najvyššieho súdu dospel k záveru, že rozhodnutie je dostatočným spôsobom odôvodnené, najvyšší súd zrozumiteľne odôvodnil úvahy, ktoré zvolil pri rozhodovaní o dovolaní sťažovateľa, a právne závery, na ktorých je rozhodnutie založené, nemožno hodnotiť ako arbitrárne. Najvyšší súd podľa názoru ústavného súdu ústavne akceptovateľným spôsobom zdôvodnil, prečo v danom prípade nie je založený sťažovateľom tvrdený dôvod prípustnosti jeho dovolania podľa § 237 písm ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 176/2015­24 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 28. apríla 2015 predbežne   prerokoval   sťažnosť   ,   zastúpeného Advokátskou kanceláriou    , v mene ktorej koná konateľ a advokát  , vo veci namietaného porušenia jeho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva na   spravodlivé   súdne   konanie   podľa   čl.   6   ods.   1   Dohovoru   o
Kľúčové slová: zbytočné prieťahy v konaní
Zbierka ÚS 30/2005
Právna veta: Na spomalenie konania okrem už uvedenej nečinnosti mala veľký vplyv nesústredenosť postupu okresného súdu. O nesústredenosti, resp. neefektívnosti postupu okresného súdu v konaní svedčia najmä nasledujúce skutočnosti. Sťažovateľ už v podaní doručenom okresnému súdu 26. marca 1996 oznámil, že časť návrhu, ktorá sa týka určenia, že pracovný pomer trvá, berie voči odporcovi v 1. rade späť a súčasne požiadal okresný súd o nariadenie predbežného opatrenia. To, že sa domáha nariadenia predbežného opatrenia, zopakoval sťažovateľ aj v priebehu pojednávania uskutočneného 23. apríla 1996. Keďže okre ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky         IV. ÚS 396/04-22   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 9. marca 2005 v senáte zloženom z predsedu Jána Auxta a zo sudcov Juraja Horvátha a Jána Lubyho v konaní o sťažnosti JUDr. Ladislava Sárköziho, bytom P., zastúpeného advokátom JUDr. Š. K., K., ktorou namietal porušenie jeho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ús
Právna veta: ...ak navrhovateľ vzal návrh späť, nemôže späťvzatie odvolať. Podľa názoru odvolacieho súdu však uvedené nemá za následok nemožnosť domáhať sa nového, ďalšieho vstupu do konania, resp. uplatňovania práva v tom istom konaní opäťovne na základe „nového“ návrhu. Taký postup nie je vylúčený, keďže žiadne ustanovenie Občianskeho súdneho poriadku ho neznemožňuje. Späťvzatie návrhu ako prejav vôle účastníka, aby sa nekonalo o tomto jeho návrhu, však súvisí bezprostredne s tým-ktorým návrhom na začatie konanie ako procesným úkonom; t ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 224/2015­12 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 19. mája 2015 predbežne   prerokoval   sťažnosť   a  ,  ,  , , zastúpených advokátom JUDr. Martinom Olosom, M. R. Štefánika 71, Žilina, vo veci namietaného porušenia ich základných práv podľa čl. 46 ods. 1 a čl. 47 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a práva podľa   čl.   6  ods.   1  Dohovoru  o  ochrane   ľudských  práv  a   základných  slo
Právna veta: V rámci dispozičnej zásady v občianskom súdnom konaní je plne vecou slobodnej úvahy žalobcu, koho označí vo svojej žalobe ako žalovaného. Bez ohľadu na to, či podľa predbežného názoru súdu je označený žalovaný naozaj nositeľom tvrdených hmotných práv, resp. povinností, musí o podanej žalobe konať a o nej napokon meritórne rozhodnúť. Ak sa ukáže, že žalobcom označený žalovaný hmotno-právne nie je pasívne legitimovaný (nie je nositeľom takých práv, resp. povinností, o aké žalobcovi v podanej žalobe ide), žalobu zamietne. V zásade obdobnými úvahami sa riadi aj zmena v osobe žalovaného v priebehu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 788/2015­13 Ústavný   súd   Slovenskej   republiky   na   neverejnom   zasadnutí   2.   decembra   2015  v senáte zloženom z predsedu Sergeja Kohuta, zo sudkyne Ľudmily Gajdošíkovej a sudcu  Lajosa Mészárosa (sudca spravodajca) predbežne prerokoval sťažnosť  ,  , zastúpenej Advokátskou kanceláriou Andrej Mojžiš, s. r. o., Gen.  Svobodu   16,   Pezinok,   vo   veci   namietaného   porušenia   čl.   46   ods.   1   Ústav
Kľúčové slová: prípustnosť dovolaniaodôvodnenie dovolaniaprocesná vada konania
Zbierka ÚS 71/2018
Právna veta: „Dovolateľkou namietané nedostatočné odôvodnenie napadnutého uznesenia bolo už dávnejšou judikatúrou považované nie za procesnú vadu konania v zmysle § 237 ods. 1 písm. f/ O.s.p., ale za tzv. inú vadu konania, ktorá prípustnosť dovolania nezakladá (viď R 111/1998). Na tom zotrvalo aj neskoršie zjednocujúce stanovisko občianskoprávneho kolégia najvyššieho súdu, ktoré bolo v Zbierke stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky publikované pod R 2/2016. V danom prípade sú v odôvodnení dovolaním napadnutého rozhodnutia primerane vysvetlené podstatné dôvody rozhodnutia. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 372/2018-15 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 20. júna 2018 v senáte zloženom z predsedníčky Ľudmily Gajdošíkovej a zo sudcov Miroslava Duriša (sudca spravodajca) a Ladislava Orosza predbežne prerokoval sťažnosť obchodnej spoločnosti RAVAK SLOVAKIA spol. s r. o., Einsteinova 11, Bratislava, zastúpenej advokátskou kanceláriou MAPLE & FISH s. r. o., Dunajská 15/A, Bratislava, v mene ktorej koná
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky             IV. ÚS 181/05-27   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 13. septembra 2005 v senáte zloženom z predsedu Jána Auxta a zo sudcov Juraja Babjaka a Jána Lubyho prerokoval sťažnosť PhDr. A. R., bytom H., zastúpenej advokátom JUDr. L. P., B., vo veci namietaného porušenia jej základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 361/2015­31 Ústavný   súd   Slovenskej   republiky   na   neverejnom   zasadnutí   4.   novembra   2015  v senáte   zloženom   z   predsedníčky   Marianny   Mochnáčovej   a   zo   sudcov   Petra   Brňáka  a Milana   Ľalíka   prerokoval   prijatú   sťažnosť   ,  ,  zastúpeného advokátom JUDr. Mgr. Štefanom Buchom, Námestie gen. M. R. Štefánika 1,  Žilina,   vo veci  namietaného  porušenia   jeho zá
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 178/2015­26 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 27. mája 2015 v senáte zloženom   z  predsedníčky   Ľudmily   Gajdošíkovej  (sudkyňa   spravodajkyňa)  a   zo   sudcov Lajosa   Mészárosa  a   Ladislava   Orosza  prerokoval   prijatú   sťažnosť   , ,   zastúpenej   advokátom   JUDr.   Mgr.   Štefanom   Buchom,   Štefánika   1, Žilina,   vo veci   namietaného   porušenia   jej  
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky     V mene Slovenskej republiky       IV. ÚS 170/2013-61   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 11. júla 2013 v senáte zloženom z predsedu Jána Lubyho, zo sudkyne Ľudmily Gajdošíkovej a sudcu Ladislava Orosza v konaní o sťažnosti Mgr. O. F., B., zastúpeného advokátom JUDr. R. B., K., ktorou namieta porušenie svojho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Sl
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       IV. ÚS 236/07-11   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 27. septembra 2007 predbežne prerokoval sťažnosť JUDr. I. O., B., vo veci namietaného porušenia jeho základných práv podľa čl. 46 ods. 1 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, podľa čl. 36 ods. 1 a čl. 38 ods. 2 Listiny základných práv a slobôd a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd postu
MENU