SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1158225
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64390
USSR: 35554
NSČR: 123857
NSSČR: 66880
USČR: 79814
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424448
Krajské súdy (ČR): 43641
Posledná aktualizácia
01.06.2020 01:27

Nájdené rozsudky pre výraz: výklad Ústavy SR Ústavným súdom


Približný počet výsledkov: 7 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: výklad Ústavy SR Ústavným súdom
  • vyklad nájdené 42892 krát v 14396 dokumentoch
  • ustava nájdené 547358 krát v 32917 dokumentoch
  • sr nájdené 72409 krát v 15615 dokumentoch
  • ustavny nájdené 1410548 krát v 33478 dokumentoch
  • sud nájdené 1937268 krát v 33478 dokumentochPrávna veta: 1) Ustanovenie čl. 12 ods. 2 ústavy má charakter ústavného princípu, ktorý sú povinné rešpektovať všetky orgány verejnej moci pri výklade a uplatňovaní ústavy. Tieto ustanovenia ústavy sú vždy implicitnou súčasťou rozhodovania ústavného súdu, t. j. aj jeho rozhodovania o porušovaní základných práv a slobôd garantovaných ústavou podľa čl. 127 ods. 1 ústavy, a preto ak neboli porušené základné práva a slobody sťažovateľa, nie je potrebné deklarovať ani porušenie týchto ustanovení ústavy (IV. ÚS 119/07).

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky   I. ÚS 610/2013-18   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 24. októbra 2013 predbežne prerokoval sťažnosť obchodnej spoločnosti P., s. r. o., B., zastúpenej advokátom doc. JUDr. B. F., PhD., A., s. r. o., B., vo veci namietaného porušenia jej základných práv podľa čl. 20 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a práva .
Právna veta: Ústavný súd Slovenskej republiky nezaujíma stanoviská k zákonom alebo k iným všeobecne záväzným právnym predpisom. Do jeho právomoci patrí len výklad ústavných zákonov. Medzi ústavné povinnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky nepatrí ani poskytovanie právnych rád a právnej pomoci občanom.

Úryvok z textu:
II. ÚS 81/93 Č. 9/93 Č. 9 Ústavný súd Slovenskej republiky nezaujíma stanoviská k zákonom alebo k iným všeobecne záväzným právnym predpisom. Do jeho právomoci patrí len výklad ústavných zákonov. Medzi ústavné povinnosti ústavného súdu Slovenskej republiky nepatrí ani poskytovanie právnych rád a právnej .
Právna veta: Fyzická osoba, ktorá nepatrí do okruhu subjektov uvedených v § 18 ods. 1 písm.a/ a e/ zákona č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov, alebo jeden poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, nie sú procesne legitimovaní na začatie konania o výklad Ústavy Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
I. ÚS 81/93 Č. 11/93 Č. 11 Fyzická osoba, ktorá nepatrí do okruhu subjektov uvedených v § 18 ods. 1 písm.a/ až e/ zákona č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov, alebo jeden poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, nie sú .
Právna veta: V podmienkach ústavného systému Slovenskej republiky platÌ všeobecná povinnosť štátnych orgánov na vzájomnú spoluprácu. Práva a povinnosti, upravené v ústave Slovenskej republiky sú zásadne reálnymi právami a povinnosťami. Ak by prezident Slovenskej republiky nemohol požadovať podanie správy v lehote, ktorá je primeraná okolnostiam prípadu, najmä času, objektívne potrebnému na vypracovanie správy, alebo ak by vláda Slovenskej republiky, resp. jej člen mohli dlhodobo a podľa vlastného rozhodnutia odkladať splnenie tejto povinnosti, nebolo by právo, upravené v čl. 102 pÌsm. r) ústavy Slov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
I. ÚS 7/96 Č. 12/96 Č. 12 1. V podmienkach ústavného systému Slovenskej republiky platí všeobecná povinnosť štátnych orgánov na vzájomnú spoluprácu. 2. Práva a povinnosti, upravené v Ústave Slovenskej republiky sú zásadne reálnymi právami a povinnosťami. Ak by prezident Slovenskej republiky nemohol požadovať podanie správy v lehote, ktorá je primeraná okolnostiam prípadu, najmä času, objektívne potrebnému na vypracovanie správy, alebo ak by vláda Slovenskej republiky, resp. jej člen mohli .
Právna veta: Náležitosťou návrhu na začatie konania o výklad ústavných zákonov je preukázanie sporu o výklad konkrétnej ústavnej normy. Nedostatok tejto náležitosti bráni prijatiu návrhu na ďalšie konanie.

Úryvok z textu:
I. ÚS 51/96 Č. 13/96 Č. 13 Náležitosťou návrhu na začatie konania o výklad ústavných zákonov je preukázanie sporu o výklad konkrétnej ústavnej normy. Nedostatok tejto náležitosti bráni prijatiu návrhu na ďalšie konanie. (Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp.zn. I. ÚS 51/96 z 26. septembra 1996) Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na predbežnom prerokovaní návrhu vlády Slovenskej republiky na podanie výkladu druhej časti čl. 102 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky na svojom .
Právna veta: Vecným predpokladom v konaní podľa čl. 128 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky je faktický vznik sporu. Právne účinky podľa čl. 128 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky sa vššak nespájajú s akýmkoľvek sporom o výklad Ústavy Slovenskej republiky, ale len s ústavne relevantným sporom. Vláda Slovenskej republiky nemá Ústavou Slovenskej republiky ani iným zákonom ustanovené povinnosti na zabezpečenie vyhláseného referenda. Z toho plynie, žže nemá ústavnú právomoc vzťahujúcu sa k čl. 93 ods. 2 a čl. 95 Ústavy Slovenskej republiky. Preto vláda Slovenskej republiky nie je vecne legitimovaným subje ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Právna veta: V konaní o výklad ústavného zákona, ak je vec sporná podľa čl. 128 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, Ústavný súd Slovenskej republiky hodnotí primeranosť použžitia ustanovení Občianskeho súdneho poriadku (konkrétne jeho § 96) pri späťvzatí návrhu tak, žže v období od podania návrhu do rozhodnutia ústavného súdu o jeho prijatí alebo odmietnutí je navrhovateľ oprávnený na späťvzatie návrhu bez toho, aby musel uvádzať dôvody, ktoré ho k späťvzatiu návrhu viedli. Takýto postup ústavného súdu je zdôvodnený tým, že v tejto situácii eššte nemožžno hovoriť o takom šštádiu konania ústavného sú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   I. ÚS 33/98                Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu konanom 28. apríla 1998 prerokoval návrh vlády Slovenskej republiky, vykonávajúcej funkciu prezidenta Slovenskej republiky zo 7. apríla 1998 na späťvzatie návrhu bývalého prezidenta Slovenskej republiky na začatie konania podľa čl. 128 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky o výklad čl. 124, čl. 130 ods. 3, čl. 142 ods. 1, čl. 144 ods. 1 a 3 v spojení s čl. 1 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a .
Právna veta: Prísluššnosť Ústavného súdu Slovenskej republiky je upravená v čl. 125 až 129 a v čl. 130 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky. Podľa týchto ustanovení Ústavný súd Slovenskej republiky nie je oprávnený poskytovať výklad politických dokumentov, akým je aj Záverečný akt o ľudskej dimenzii. Politická povaha tohto dokumentu je zrejmá aj z toho, že nebol vyhlásený spôsobom ustanoveným zákonom, na rozdiel od medzinárodných zmlúv o ľudských právach a základných slobodách, ktoré Slovenská republika ratifikovala.

Úryvok z textu:
Právna veta: Súčasťou ústavného režžimu šštátnych orgánov podľa čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky je aj ich výlučné oprávnenie rozhodovať o tom, ktorý druh právnej úpravy (ústavný, zákonný) použžijú vo svojej rozhodovacej či inej činnosti. 2. V konaní o výklad ústavného zákona, ak je vec sporná podľa čl. 128 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, Ústavný súd Slovenskej republiky nie je oprávnený posudzovať, akú právnu základňu (zákonnú alebo ústavnú) mal označený orgán šštátu ako účastník konania pri uplatňovaní svojich právomocí použžiť. 3. Právne relevantný spor o výklad ústavného zákona môžž ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 17/00-33 Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu 15. marca 2000 predbežne prerokoval návrh skupiny 42 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na podanie výkladu čl. 145 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a takto  r o z h o d o l : Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na podanie výkladu čl. 145 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky o d m i e t a pre nesplnenie zákonom .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.