SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1154707
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64352
USSR: 35509
NSČR: 123801
NSSČR: 66851
USČR: 79807
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424303
Krajské súdy (ČR): 43629
Posledná aktualizácia
27.05.2020 06:26

Nájdené rozsudky pre výraz: Vylúčenie orgánov činných v trestnom konaní, súdu a iných osôb


Približný počet výsledkov: 11 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
 • vyhľadávací dotaz: Vylúčenie orgánov činných v trestnom konaní, súdu a iných osôb
 • vylucenie nájdené 14906 krát v 4371 dokumentoch
 • organ nájdené 167596 krát v 27102 dokumentoch
 • cinny nájdené 15532 krát v 6639 dokumentoch
 • v nájdené 2612075 krát v 33462 dokumentoch
 • trestny nájdené 176374 krát v 11375 dokumentoch
 • konanie nájdené 1150499 krát v 33457 dokumentoch
 • sud nájdené 1936255 krát v 33464 dokumentoch
 • a nájdené 2735457 krát v 33462 dokumentoch
 • iny nájdené 229349 krát v 31677 dokumentoch
 • osoba nájdené 175994 krát v 30597 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 50 dokumentov
Najvyšší súd Českej a Slovenskej federatívnej republiky 1 dokument


Právna veta: Jedným zo základných inštitucionálnych mechanizmov trestného procesu slúžiacich na zabezpečenie garancií Ústavou Slovenskej republiky formulovaného práva na nestranný súd sú ustanovenia Trestného poriadku zakotvujúce systém vylúčenia orgánov činných v trestnom konaní, sudcov a ďalších participujúcich subjektov trestného konania v prípade ich zaujatosti. V zmysle ustanovenia § 32 ods. 4 Trestného poriadku po podaní sťažnosti proti rozhodnutiu sudcu o vylúčení, resp. nevylúčení z vykonávania úkonov trestného konania možno vykonať len nariadený úkon trestného konania s výnimkou rozhodovania vo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       III. ÚS 431/2011-29   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 4. októbra 2011 predbežne prerokoval sťažnosť M. M., P., toho času v Ústave na výkon väzby B., zastúpeného Mgr. R. T., PhD., Advokátska kancelária, B., vo veci namietaného porušenia čl. 17 ods. 1, 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 5 ods. 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd uznesením Krajského súdu v Trenčín sp. zn. 2 .
Právna veta: Dôvodom na vylúčenie sudcu z vykonávania úkonov trestného konania podľa § 31 ods. 1 Trestného poriadku sú dôvodné pochybnosti o nezaujatosti sudcu pre jeho pomer k prejednávanej veci alebo k osobám, ktorých sa úkon priamo týka, k obhajcovi, zákonnému zástupcovi, splnomocnencom alebo pre pomer k inému orgánu činnému v trestnom konaní. Podľa judikatúry všeobecných súdov sa pomerom orgánu trestného konania k osobám uvedeným v § 31 ods. 1 Trestného poriadku rozumie taký vzťah k niektorej z uvedených osôb, ktorý môže vyvolať vo verejnosti poch ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 431/2015­15 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 8. septembra 2015 predbežne prerokoval sťažnosť  ,  , zastúpeného advokátom Mgr. Dávidom Štefankom, Kutlíkova 17, Bratislava,   vo   veci   namietaného   porušenia   jeho   základného   práva   na   súdnu   ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, základného práva na osobnú slobodu podľa čl. 17 ods. 1, 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky,  .
Právna veta: Uplatnenie inštitútu § 30 ods. 1 Trestného poriadku o vylúčení organov trestného konania teda prichádza do úvahy len vtedy, ak je existencia takéhoto vzťahu, resp. pomeru preukázaná. V posudzovanej vecí obvinený uviedol len všeobecne, že prísediaci sudca je synovec obhajcu, pod dovolací dôvod uvedený v § 371 ods. 1 písm. e/ Tr. por. a už vôbec nie pod dovolací dôvod uvedený v § 371 ods. 1 písm. c/ Trestného poriadku nie je možné zaradiť také námietky, ktoré majú len abstraktný, resp. všeobecný charakter. Rozhodnutie napadnuté dovolaním obvineného nebolo postihnuté tým, že by vo vec ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 174/2016-54 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 30. marca 2016 predbežne prerokoval sťažnosť , zastúpeného advokátom Mgr. Tomášom Adamcom, advokátska kancelária, Levočská 3, Spišská Nová Ves, vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, základného práva na zákonného sudcu podľa čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na .
Právna veta: 1. Súd uvádza, že obhajca má nepochybne možnosť žiadať o odročenie pojednávania z dôvodu, že mu nebol poskytnutý dostatočný časový priestor na prípravu obhajoby. Zákonodarca vymedzil dostatočný časový priestor na prípravu obhajoby právnou fikciou upravenou v § 247 ods. 1 Trestného poriadku, v zmysle ktorého termín hlavného pojednávania určí predseda senátu tak, aby obžalovaný od doručenia predvolania, prokurátor a obhajca od upovedomenia mali lehotu aspoň päť pracovných dní. Túto lehotu možno skrátiť len s ich súhlasom a tiež vtedy, ak obžalovaný odmietol účasť na hlavnom pojednávaní alebo pož ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sa s ňou procesným postupom, ktorý zákon ustanovuje pre námietky tohto druhu, ústavný súd uvádza, že procesný postup v prípade vylúčenia orgánov činných v trestnom konaní, súdu a iných osôb je upravený v § 31 a § 32 Trestného poriadku. Podža názoru ústavného súdu je potrebné rozlišovať, či bola .
... č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok, ktorý v druhej hlave treťom diele v § 31 a § 32 upravuje vylúčenie orgánov činných v trestnom konaní, súdu a iných osôb. Krajský súd vo svojom pôvodnom rozhodnutí podrobne odôvodnil, že námietka sťažovateľa, že sudca k nemu zaujíma nepriateľský postoj, ktorý vyplýva .
... občianskoprávnych veciach, a to aj napriek tomu, že v namietanom prípade išlo o trestnú vec, v rámci ktorej je na vylúčenie orgánov činných v trestnom konaní, súdu a iných osôb aplikovateľný § 31 a násl. Trestného poriadku ako právnej normy upravujúcej trestný proces.   Sťažovatelia zároveň namietali, že uznesenia krajského súdu .
... ich osobnej slobode, predmetom tohto konania nebolo skúmať procesný postup okresného súdu, na ktorý sú aplikovateľné ustanovenia Trestného poriadku o vylúčení orgánov činných v trestnom konaní, súdu a iných osôb podľa § 31 a násl. citovaného zákona, ale predmetom tohto konania bolo posúdiť závery krajského súdu, ktorý zamietol sťažnosti sťažovateľov .
... ) Trestného poriadku. 2 Sťažovateľ sa svojou námietkou zaujatosti proti prokurátorovi , ako aj prokurátorom okresných prokuratúr v obvode krajskej prokuratúry domáhal vylúčenia orgánov činných v trestnom konaní, súdu a iných osôb podľa § 31 a nasl. Trestného poriadku. Okresná prokuratúra správne aplikovala ustanovenie § 31 ods. l Trestného poriadku a z .
... . ÚS 90/03, III. ÚS 135/03, III. ÚS 201/04). Ústavný súd konštatuje, že sťažovateľ mal možnosť domáhať sa vylúčenia orgánov činných v trestnom konaní, súdu a iných osôb z vykonávania úkonov trestného konania zákonom predvídaným spôsobom podľa § 31 Trestného poriadku, resp. v prípade znalca sťažnosťou proti uzneseniu .
... na prerokovanie a rozhodnutie veci nestranným súdom podľa čl. 46 ods. 1 ústavy je v Trestnom poriadku garantované aj prostredníctvom vylúčenia orgánov činných v trestnom konaní, súdu a iných osôb z vykonávania úkonov trestného konania pre zaujatosť (§ 31 a § 32 Trestného poriadku). 6.1 Ústavný súd je súdnym .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.