Nájdené rozsudky pre výraz: vymedziť predmet konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 5

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

7 dokumentov
143 dokumentov
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Banková záruka je ručiteľským obchodom banky a plní v prvom rade zabezpečovaciu funkciu a až následne funkciu platobnú. Základným znakom bankovej záruky je abstraktnosť, čo znamená, že táto je nezávislá od bankového obchodu. Banka môže zaručovať aj nepeňažné plnenie, ktoré však musí byť vyslovene označené v listine označenej ako banková záruka. Keďže banková záruka môže byť postúpená aj inej osobe, odvolací súd sa stotožňuje s právnym názorom prvostupňového súdu, podľa ktorého ak z obsahu listiny označenej ako banková záruka vyplýva, že ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 122/2015­14 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 18. marca 2015 predbežne prerokoval sťažnosť  ,  , správcu konkurznej   podstaty   úpadcu   ,   zastúpenej   advokátom   JUDr.   Richardom   Karkóom, Sad na Studničkách 1029/32, Žilina, vo veci namietaného porušenia jej základného práva podľa čl.   46   ods.   1   Ústavy   Slovenskej   republiky   a   práva   podľa   čl.   6   ods.   1   Dohovoru
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 432/2020-33 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 8. októbra 2020 predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť ; a , všetci právne zastúpení advokátom Mgr. Michalom Peckom, Miletičova 5A, Bratislava, vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 46 ods. 1 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 36 ods. 1 a čl. 38 ods. 2 Listiny základných práv a slobôd a práva podľa čl. 6
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 215/2020-15 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 12. mája 2020 v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a zo sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť sťažovateľa , , , , zastúpeného Advokátskou kanceláriou JUDr. Almáši Gabriel, spol. s r. o., Šumavská 3, Bratislava, v mene ktorej koná advokát
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 547/2020-11 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 1. decembra 2020 v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť , , , zastúpenej advokátom Mgr. Dávidom Štefankom, advokátska kancelária, Povoznícka 18, Bratislava, vo veci namietaného porušenia čl. 2 ods. 2 Ú
MENU