SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1154092
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64350
USSR: 35490
NSČR: 123782
NSSČR: 66843
USČR: 79798
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424268
Krajské súdy (ČR): 43628
Posledná aktualizácia
27.05.2020 04:55

Nájdené rozsudky pre výraz: výrobca elektrickej energie


Približný počet výsledkov: 10 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: výrobca elektrickej energie
  • vyrobca nájdené 1233 krát v 122 dokumentoch
  • elektricka nájdené 515 krát v 179 dokumentoch
  • energia nájdené 736 krát v 189 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 19 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 39 dokumentov
Krajské súdy SR 14 dokumentov


Právna veta: Ústavný súd v odôvodnení nálezu sp. zn. PL. ÚS 50/2015 z 22. marca 2017 zdôraznil, že zákon o OZE aj napriek tomu, že obsahuje viacero inštitútov verejnoprávnej povahy, upravuje aj vzájomné práva a povinnosti medzi subjektmi súkromného práva, na ktoré nemožno hľadieť optikou verejného práva. K vzťahom súkromnoprávnej povahy ústavný súd priradil predovšetkým vzťahy medzi výrobcami energie z OZE a prevádzkovateľmi regionálnych distribučných sústav, ktoré sú vo svojej podstate regulované ustanovením § 4 ods. 3 zákona o OZE. S prihliadnutím na vnútornú konštrukciu nadväzujúcich ustanovení zákona o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky IV. ÚS 491/2018-65 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 31. januára 2019 v senáte zloženom z predsedníčky Ľudmily Gajdošíkovej, zo sudcu Miroslava Duriša a sudcu Ladislava Orosza (sudca spravodajca) o sťažnosti obchodnej spoločnosti Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, Košice, zastúpenej advokátskou kanceláriou KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI s. r. o., Dunajská .
Právna veta: Z relevantných ustanovení vyhlášky o cenovej regulácii vyplýva, že relevantnou skutočnosťou pre určenie ceny elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie je čas uvedenia zariadenia na výrobu el. energie do prevádzky, pričom podľa § 2 ods. 3 písm. e) zákona o podpore OZE zariadenie na výrobu el. energie sa považuje za uvedené do prevádzky dňom úspešného vykonania funkčnej skúšky pripojenia tohto zariadenia výrobcu elektriny do distribučnej sústavy, ktorej (rozumej funkčnej skúšky) spôsob a podmienky vykonania m ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
...   protokol   o funkčnej   skúške   podpísal   za   SSE   –   Distribúcia   menom   neidentifikovaný  „riaditeľ   sekcie   AM“.   Na   základe   uvedeného   tak   bola   sťažovateľovi   ako výrobcovi  elektrickej   energie   z obnoviteľných   zdrojov   stanovená   cena   za   jednu   jej MWh   na sumu  119,11   €,   keďže   zariadenie   sťažovateľa   na   výrobu   elektrickej   energie .
... za SSE – Distribúcia menom neidentifikovaný „riaditeľ sekcie AM“. Na základe uvedeného tak bola sťažovateľke ako výrobcovi elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov stanovená cena za jednu jej MWh na sumu 119,11 €, keďže zariadenie sťažovateľky ... navyše v danej veci aj ako správny orgán v prvom stupni, absolútne bezprecedentne preniesol na plecia výrobcov elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov znášanie rizika nejednotnej 18 aplikácie a výkladu dotknutých zákonných ustanovení ad hoc, napriek .
... vyhlášky o cenovej regulácii. Týmto spôsobom bolo prenesené znášanie rizika nejednotnej aplikácie a výkladu dotknutých zákonných ustanovení ad hoc na výrobcov elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. Vzhľadom na uvedený právny názor ústavného súdu, najvyšší súd konštatuje, že je potrebné zrušiť rozhodnutie žalovaného a .
... funkčnej skúšky s uvedením formálneho podpisu osoby s funkčným označením „riaditeľ sekcie AM“. Z uvedeného posúdenia právnej skutočnosti uvedenia zariadenia výrobcu elektrickej energie do prevádzky potom závisí určenie pevnej ceny elektriny 2 stanovenie doplatku pre sťažovateľa za rok 2012, teda v tomto prípade .
... žalovaných súm, ktoré predstavovali žalobcom ako prevádzkovateľom distribučnej sústavy zaplatený poplatok za prístup výrobcov elektrickej energie do distribučnej sústavy sťažovateľky. Sťažovateľka namieta arbitrárnosť napadnutých rozhodnutí, pretože okresný súd a ... možnosti uzatvorenia zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny medzi sťažovateľkou a výrobcom elektrickej energie. Sťažovateľka vytýka konajúcim súdom nesprávnu aplikáciu na vec sa vzťahujúcej právnej normy, .
... krajského súdu“). Sťažovateľ v sťažnosti poukazuje na to, že obchodná spoločnosť (ďalej len „žalobca“), ako výrobca elektrickej energie uzavrela 19. augusta 2010 so sťažovateľom ako prevádzkovateľom distribučnej sústavy zmluvu o pripojení zariadenia odberateľa – ... uzatvorenie zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny medzi našou spoločnosťou a Žalobcom ako výrobcom elektrickej energie je pojem „distribučná kapacita“ a dohoda o nej... ... máme za to, že maximálna .
... žalovaných súm, ktoré predstavovali žalobcom ako prevádzkovateľom distribučnej sústavy zaplatený poplatok za prístup výrobcov elektrickej energie do distribučnej sústavy sťažovateľky. Sťažovateľka namieta arbitrárnosť napadnutých 2 rozhodnutí, pretože okresný súd ... uzatvorenia zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny medzi sťažovateľkou a výrobcom elektrickej energie. Sťažovateľka vytýka konajúcim súdom nesprávnu aplikáciu na vec sa vzťahujúcej právnej normy, .
... vec vrátil okresnému súdu na ďalšie konanie. 2. Z ústavnej sťažnosti a príloh k nej pripojených vyplýva, že sťažovateľ ako výrobca elektrickej energie a vlastník zariadenia na jej výrobu z obnoviteľných zdrojov sa žalobou podanou na okresnom súde domáhal proti žalovanej obchodnej spoločnosti .
... žalovaných súm, ktoré predstavovali žalobcom ako prevádzkovateľom distribučnej sústavy zaplatený poplatok za prístup výrobcov elektrickej energie do distribučnej sústavy sťažovateľky. Sťažovateľka namieta arbitrárnosť napadnutých rozhodnutí, pretože okresný súd a ... uzatvorenia zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny medzi sťažovateľkou a výrobcom elektrickej energie. Sťažovateľka vytýka konajúcim súdom nesprávnu aplikáciu na vec sa vzťahujúcej právnej normy, .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.