Nájdené rozsudky pre výraz: výsledok konania kompetentného štátneho orgánu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 15
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Porušenie práv priznaných v čl. 19 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky nemôže nastať rozhodnutím štátneho orgánu, ktorým tento orgán uplatní svoju právomoc. SKUTKOVÝ STAV: Porušenie základných práv uvedených v čl. 19 Ústavy Slovenskej republiky a v spojení s tým aj v čl. 50 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky sťažovateľ namietal najmä preto, lebo mu nebola daná možnosť vyjadriť sa k nedostatkom v jeho práci, ktoré zistil kontrolný orgán Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, hoci táto povinnosť kontrolnému orgánu vyplýva z ustanovení § 19 ods. 2 písmena d/ a e/, § 21 ods. 1 a. 3 záko ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
I. ÚS 22/94 Č. 40/94 Č. 40 Porušenie práv priznaných v čl. 19 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky nemôže nastať rozhodnutím štátneho orgánu, ktorým tento orgán uplatní svoju právomoc. (Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej repuliky sp.zn. I.ÚS 22/94 zo dňa 24. mája 1994) Ústavný súd Slovenskej republiky odmietol v celom rozsahu ústavnú sťažnosť namietajúcu porušenie ústavného práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej povesti a na ochranu mena podľa čl. 19 ods. 1 Ústavy Sloven
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 171/2018-13 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 22. marca 2018 predbežne prerokoval sťažnosť občianskeho združenia Podporného pohrebného združenia na Slovensku – Ústredie Betliar, Zlatá 134, Betliar, právne zastúpeného advokátkou JUDr. Martinou Vnenčákovou, Čučmianska dlhá 7, Rožňava, vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy S
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 155/2018-13 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 8. marca 2018 predbežne prerokoval sťažnosť obchodnej spoločnosti KOVINTRADE s. r. o., Dúbravská cesta 2, Bratislava, zastúpenej Advokátskou kanceláriou VIS LEGIS s. r. o., Panenská 7, Bratislava, v mene ktorej koná advokátka a konateľka JUDr. Lenka Katríková, pre namietané porušenie jej základných práv podľa čl. 20 ods. 1, čl. 46 ods. 1 Ústa
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 188/05-21 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 4. júla 2005 predbežne prerokoval sťažnosť Ing. J. T., bytom B., vo veci namietaného porušenia jeho základného práva podľa čl. 46 Ústavy Slovenskej republiky postupmi Okresnej prokuratúry Banská Bystrica v konaní vedenom pod sp. zn. 1 Pn 2524/04, Krajskej prokuratúry Banská Bystrica v konaní vedenom pod sp. zn. 1 Kn 2202/04 a Generálnej prokura
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 526/2016-10 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 17. augusta 2016 predbežne prerokoval sťažnosť , , pre namietané porušenie jeho základného práva podľa čl. 5 a čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd uznesením Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Brezne, odboru kriminálnej polície, oddelenia vyšetrovania sp. zn. ČVS: ORP-145/1-VYS-BR-2016 z 19. mája
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     III. ÚS 297/2011-13   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 28. júna 2011 predbežne prerokoval sťažnosť Ing. F. L., B., zastúpeného advokátom JUDr. S. J., B., vo veci namietaného porušenia jeho základných práv podľa čl. 19 ods. 1, 2 a 3 a čl. 50 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky postupmi Vojenskej obvodnej prokuratúry v Bratislave, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Okresného riadite
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 354/2020-11 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 28. júla 2020 v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a zo sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara (sudca spravodajca) predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť sťažovateľa , , t. č. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, vo veci namietaného porušenia jeho základných práv podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     III. ÚS 448/2011-12   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 18. októbra 2011 predbežne prerokoval sťažnosť JUDr. PhDr. P. Ď., Ž., vo veci namietaného porušenia jeho základného práva zaručeného čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky postupom a upovedomením Krajskej prokuratúry v Žiline zo 4. marca 2011 vo veci sp. zn. 1 Kn 10/11 a takto   rozhodol:   Sťažnosť JUDr. PhDr. P. Ď. odmieta ako neprípus
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       II. ÚS 69/2012-19   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 10. apríla 2012 predbežne prerokoval sťažnosť J. A., zastúpeného zákonnou zástupkyňou D. A., obaja bytom B., právne zastúpeného Mgr. V. D., K., vo veci namietaného porušenia jeho „základných práv podľa čl. 2 ods. 2, čl. 12 ods. 2 čl. 16 Ústavy Slovenskej republiky a ľudské práva a základné slobody sťažovateľa podľa čl. 3 a článku 14
MENU