Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Spisová značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1095529
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63984
USSR: 34992
NSČR: 122301
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422469
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
25.02.2020 23:55

Nájdené rozsudky pre výraz: zákonné predpoklady na vymenovanie


Približný počet výsledkov: 9 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: zákonné predpoklady na vymenovanie
  • zakonny nájdené 91837 krát v 22858 dokumentoch
  • predpoklad nájdené 22033 krát v 11785 dokumentoch
  • na nájdené 1937817 krát v 32928 dokumentoch
  • vymenovanie nájdené 1489 krát v 408 dokumentochPrávna veta: Prezident Slovenskej republiky je povinný zaoberať sa návrhom Národnej rady Slovenskej republiky na vymenovanie generálneho prokurátora Slovenskej republiky podľa čl. 150 Ústavy Slovenskej republiky, a ak bol zvolený postupom v súlade s právnymi predpismi, v primeranej lehote buď vymenovať navrhnutého kandidáta, alebo oznámiť Národnej rade Slovenskej republiky, že tohto kandidáta nevymenuje. Nevymenovať kandidáta môže len z dôvodu, že nespĺňa zákonné predpoklady na vymenovanie, alebo z dôvodu závažnej skutočnosti vzťahujúcej sa na osobu kandidáta, ktorá dôvodne spochybňuje jeho schopnosť vyko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
PL. ÚS 4/2012 58/2012 K PRÁVOMOCI PREZIDENTA TÝKAJÚCEJ SA VYMENOVANIA GENERÁLNEHO PROKURÁTORA PODĽA ČL. 102 ODS. 1 PÍSM. T) A ČL. 150 ÚSTAVY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Prezident Slovenskej republiky je povinný zaoberať sa návrhom Národnej rady Slovenskej republiky na vymenovanie generálneho prokurátora Slovenskej republiky podľa čl. 150 Ústavy Slovenskej republiky, a ak bol zvolený postupom v súlade s právnymi predpismi, v primeranej lehote buď vymenovať navrhnutého kandidáta, alebo oznámiť Národnej rade .
Právna veta: Právomoc prezidenta Slovenskej republiky vo vzťahu k posudzovaniu návrhu vlády Slovenskej republiky na vymenovanie viceguvernéra Národnej banky Slovenska, s ktorým vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon č. 566/1992 Zb.“), nie je len notariálna, a preto prezident takýto návrh posudzuje autonómne. Vymenovanie kandidáta za viceguvernéra Národnej banky Slovenska prezidentom Slovenskej republiky navrhnutého vládou Slovenskej republiky a sc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... prezidentovi. Prezident vlastne završuje proces vymenúvania viceguvernéra. Preto mu nemôže byť odňaté oprávnenie preskúmavať splnenie zákonných predpokladov na vymenovanie do tejto funkcie. Prezident musí disponovať nielen formálnou právomocou vymenúvať viceguvernéra, ale aj právomocou ... zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov o zákonných predpokladoch na vymenovanie za člena bankovej rady. Ak by prezident vymenoval za viceguvernéra fyzickú osobu, ktorá nespĺňa .
Právna veta: Pri realizácii svojich právomocí má prezident Slovenskej republiky (ďalej len ,,prezident“) postupovať tak, aby nevznikli dôvodné pochybnosti o jeho nezávislosti, nestrannosti, ako aj objektivite. Musí tak konať v zmysle ústavného sľubu, ktorý mu prikazuje: „... Svoje povinnosti budem vykonávať v záujme občanov a zachovávať i obhajovať ústavu a ostatné zákony.“ [čl. 104 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len ,,ústava“)]. Rozbor tejto formulácie sľubu znamená, že prezident bude (má) každú svoju právomoc smerovať výlučne k presadzovaniu záujmov občanov a presadzovaniu hodnôt právneho štátu. Tent ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
...   navrhnutého   kandidáta,   alebo   oznámiť Národnej rade Slovenskej republiky, že tohto kandidáta nevymenuje. Nevymenovať   kandidáta   môže   len   z   dôvodu,   že   nespĺňa   zákonné   predpoklady na vymenovanie, alebo z dôvodu závažnej skutočnosti vzťahujúcej sa na osobu kandidáta, ktorá   dôvodne   spochybňuje   jeho   schopnosť   vykonávať   funkciu   spôsobom   neznižujúcim vážnosť .
Kľúčové slová: zákon o ústavnom súde, konanie o výklad ústavy

Právna veta: Ústavný súd v tejto súvislosti v prvom rade poukazuje na to, že otázka, s ktorou sa navrhovateľ obrátil na ústavný súd, už bola ústavným súdom právoplatne vyriešená, a to v rámci konania vedeného pod sp. zn. III. ÚS 571/2014, v ktorom ústavný súd jednoznačne konštatoval, že výklad navrhovateľom označených ustanovení ústavy nie je ústavne konformný, ale práve naopak, navrhovateľ aplikáciou presadzovaného výkladu porušil práva sťažovateľov. Ak teda aj v minulosti existoval spor medzi navrhovateľom a národnou radou o tom, či je prezident oprávnený pri rozhodovaní o vymenovaní sudcov ústavného súd ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
...  navrhnutého kandidáta, alebo oznámiť Národnej rade Slovenskej republiky, že   tohto   kandidáta   nevymenuje.   Nevymenovať   kandidáta   môže   len   z dôvodu,   že   nespĺňa  zákonné predpoklady na vymenovanie, alebo z dôvodu závažnej skutočnosti vzťahujúcej sa   na   osobu   kandidáta,   ktorá   dôvodne   spochybňuje   jeho   schopnosť   vykonávať   funkciu   spôsobom neznižujúcim vážnosť .
Právna veta: Právomoc vymenúvať a odvolávať generálneho prokurátora však prezidentovi Slovenskej republiky patrí preto, že je ústavným činiteľom (hlavou štátu podža čl. 101 ods. 1 ústavy), a nie preto, že je fyzickou osobou (m. m. I. ÚS 92/97). Ústavný súd v tejto súvislosti už vyslovil autoritatívny právny názor, podľa ktorého "pri výkone svojich ústavných právomocí nemožno prezidenta republiky ako ústavného činiteľa súčasne považovať aj za fyzickú osobu." (I. ÚS 92/97). Je nepochybné, že len fyzickej osobe, ktorá v relevantnom čase vykonáva funkciu prezidenta, sú zverené (patria) prezidentské právomoci, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... rade Slovenskej republiky, že tohto kandidáta nevymenuje. Nevymenovať kandidáta môže len z dôvodu, že nespĺňa zákonné predpoklady na vymenovanie, alebo z dôvodu závažnej skutočnosti vzťahujúcej sa na osobu kandidáta, ktorá dôvodne spochybňuje jeho schopnosť ... nie je v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi vožbu kandidáta na funkciu generálneho prokurátora, b) ak nespĺňa zákonné predpoklady na vymenovanie, alebo c) z dôvodu závažnej skutočnosti vzťahujúcej sa na osobu kandidáta, ktorá dôvodne spochybňuje .
... ako v prípade návrhu ministra spravodlivosti na vymenovanie a pridelenie sudcu JUDr. J. H. skúmala či sú splnené všetky zákonné predpoklady na vymenovanie a pridelenie JUDr. S. C. na Špeciálny súd. Z uvedených dôvodov, preto vo vzťahu k postupu súdnej rady ... , § 7 a § 27 zákona o sudcoch.   Podľa § 5 ods. 1 zákona o sudcoch je jedným zo zákonných predpokladov na vymenovanie sudcu úspešné absolvovanie výberového konania.   Podľa § 29 ods. 1 zákona o sudcoch výberové konanie uskutočňuje výberová komisia.   .
... justičných čakateľov. Ministerstvo zabezpečuje personálne vybavenie súdov, má preto sledovať plynulý prechod justičných čakateľov spĺňajúcich všetky zákonné predpoklady na vymenovanie za sudcov tak, aby nebolo ohrozené ich právo prístupu k funkcii za rovnakých podmienok a zároveň, ... . 10. 2010 úspešne vykonala odbornú justičnú skúšku. Uvedenými skutočnosťami dňa 13. 10. 2010 splnila všetky zákonné predpoklady na vymenovanie za sudcu všeobecného súdu Slovenskej republiky podľa čl. 145 ods. 2 Ústavy SR a § 5 zák .
... ... Uchádzač, ktorý sa zúčastňuje výberového konania na obsadenie voľného miesta prokurátora nie je ešte prokurátorom. Je osobou, ktorá musí spĺňať zákonné predpoklady na vymenovanie do funkcie prokurátora... Zverejňovanie všetkých žiadostí o zaradenie do výberového konania, profesijných životopisov uchádzačov a ich motivačných listov na webovom .
... na obsadenie vožného miesta prokurátora nie je ešte prokurátorom. Je osobou, ktorá musí spĺňať zákonné predpoklady na vymenovanie do funkcie prokurátora... Zverejňovanie všetkých žiadostí o zaradenie do výberového konania, profesijných životopisov uchádzačov ... , trvalého pobytu, údajov o zdravotnom stave a ďalších údajov, ktoré by mali potvrdiť splnenie zákonných predpokladov na vymenovanie do funkcie prokurátora. A nielen to. Zákonodarca priznal každému právo vzniesť odôvodnené výhrady voči uchádzačom .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.