Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Spisová značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1092690
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63945
USSR: 34960
NSČR: 122249
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422360
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
19.02.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: Záväzky voči oprávnenému


Približný počet výsledkov: 17 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: Záväzky voči oprávnenému
  • zavazok nájdené 18221 krát v 9327 dokumentoch
  • voci nájdené 34549 krát v 13980 dokumentoch
  • opravneny nájdené 91297 krát v 27128 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 13 dokumentov
Krajské súdy SR 342 dokumentov


Právna veta: 1. Ústavný súd zásadne konštatuje, že exekučné konanie spravidla treba považovať za konanie po právnej stránke, ako aj po faktickej (skutkovej) stránke za pomerne jednoduché. Je to dané tým, že o spore účastníkov exekučného konania bolo už právoplatne rozhodnuté vo veci samej exekučným titulom, ktorý je podkladom pre nariadenie exekúcie. Medzi účastníkmi exekučného konania už preto nemôže byť sporné, aké práva prináležia oprávnenému a aké záväzky má voči oprávnenému povinný. Zmyslom exekučného konania je nútená realizácia práv oprávneného, keďže povinný dobrovoľne nesplnil, resp. čiastočne nes ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]     SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       III. ÚS 28/2015-21   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 21. januára 2015 predbežne prerokoval sťažnosť P. Š. a DSP, právne zastúpených advokátkou JUDr. Ivetou Balalovou, Ružová dolina 10, Bratislava, ktorou namietali porušenie svojho základného práva podža čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva podža čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane žudských práv a základných slobôd postupom Okresného .
Právna veta: Hoci súdny exekútor má zákonný nárok na úhradu trov, nemusí to bezpodmienečne znamenať, že tieto trovy aj v každom prípade reálne vymôže. Ústavný súd zastáva názor, že samotná skutočnosť, že v konečnom dôsledku môže nastať stav, keď nebudú uspokojené všetky nároky súdneho exekútora pri výkone exekúcie, nemusí viesť k protiústavným dôsledkom. Riziko, ktoré súdny exekútor nesie, je odôvodnené a do značnej miery kompenzované je-ho v podstate monopolným postavením pri výkone exekúcie. Na uvedené je primeraným spôsobom aplikovateľný aj právny názor Európskeho súdu pre ľudské práva vyjadrený v jeho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vykonanie predmetnej exekúcie. Zo skutočností uvedených v podanom návrhu sťažovateľa vyplýva, že súdny exekútor do doby, keď sťažovateľ splnil svoj záväzok voči oprávnenému, nedisponoval žiadnym poverením súdu na vykonanie exekúcie, a preto nemohol žiadne úkony v predmetnej exekúcii ani vykonávať. Sťažovateľ namieta skutočnosť .
Kľúčové slová: zbytočné prieťahy v konaní

Právna veta: Zamietnutie námietok proti exekúcii podané sťažovateľkou odôvodnil skutočnosťou, že boli podané neoprávnenou osobou. Podľa § 50 ods. 1 Exekučného poriadku môže podať námietky proti exekúcii len povinný. Právo z exekučného titulu – platobného rozkazu okresného súdu sp. zn. 1 Rob 1079/02 z 27. mája 2003 je priznané oprávnenému, povinnosť z tohto exekučného titulu však patrí L., M., (ktorý je označený ako povinný aj v návrhu oprávneného na vykonanie exekúcie a v poverení na jej vykonanie), nebol však preukázaný prechod povinnosti z exekučného titulu z povinného na sťažovateľku. Vzhľadom na skuto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... bolo doručené oprávnenému 28. novembra 2003 a povinnému 20. novembra 2003. Povinný listom z 25. novembra 2003 oznámil, že jeho záväzok voči oprávnenému prevzala 8. júna 2001 sťažovateľka.    Z výkonu exekútorského úradu bol 30. novembra 2004 odvolaný JUDr. M. J. a za jeho .
Právna veta: 1) Ústavný súd poukazuje na svoju judikatúru, v ktorej konštatoval, že postup súdneho orgánu, ktorý koná v súlade s procesnoprávnymi a hmotnoprávnymi predpismi konania v občianskoprávnej alebo trestnoprávnej veci, nemožno považovať za porušenie základného práva podľa čl. 46 ods. 1 ústavy alebo práva podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru (I. ÚS 8/96, I. ÚS 6/97). Ústavný súd nezistil žiadne také skutočnosti, ktoré by naznačovali možnosť vyslovenia porušenia základných práv sťažovateľa podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a práva podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru rozsudkom krajského súdu z 20. februára 2013 po prijatí sť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... svedkovia JUDr. Ž. a Ing. H. na pojednávaní dňa 07. 10. 2011 potvrdili, že právny predchodca navrhovateľa ako povinný svoj záväzok voči oprávnenému uznával. Právny predchodca navrhovateľa dokonca uhradil oprávnenému časť záväzku. Sťažovateľ predložil súdu aj potvrdenie o tom, že právny predchodca navrhovateľa .
... dňa 8. 2. 2001.  Listom zo dňa 9. 2. 2001 mi súdny exekútor oznámil, že nie je možné uhradiť môj záväzok voči oprávnenej z dôvodu, že spis sa nachádza od 1. 2. 1999 u odporcu.  Listom zo dňa 28. 2. 2001 mi oprávnená .
... vykonanie exekúcie pre neexistenciu právoplatného a vykonateľného exekučného titulu zamietnuť, bola sťažovateľke spôsobená škoda zodpovedajúca zaplateným trovám exekúcie, keďže svoj záväzok voči oprávnenému nemohla kvôli zablokovaniu účtov v banke splniť v súdom stanovenej lehote.   Žalobou doručenou okresnému súdu 30. decembra 2005 si sťažovateľka .
... účastníka konania od začiatku. V čase pripustenia zámeny účastníkov na strane navrhovateľa nemal S. S., spol. s r. o. žiaden záväzok voči oprávnenému. Trovy konania sú náklady vynaložené účastníkom na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva. Trovy konania vznikajú len účastníkovi súdneho konania. Nárok .
... tohto dôvodu Mgr. T. K. ani nim splnomocnený substitučný zástupca nemohli pred notárom platne a v mene povinného uznať jeho záväzok voči oprávnenému a súhlasiť s vykonateľnosťou notárskej zápisnice. Poukázal na to, že v zmluve o úvere nie je uvedený údaj o ročnej .
... splatenie majetkového a vyrovnacieho podielu a do výšky prevzatého dlhu úpadcu bol prevedený majetok úpadcu na A. A. si svoje záväzky voči oprávneným osobám aj splnil. Rovnako správny je aj záver krajského súdu o ukončení členstva 824 členov úpadcu. Tvrdenie sťažovateľa, podľa ktorého .
... odôvodnení svojho uznesenia uviedol: «Oboznámením sa s priloženými listinnými dôkazmi mal exekučný súd za preukázané, že povinný si splnil svoj záväzok voči oprávnenému „povinnosť odstrániť z internetovej stránky povinného príspevok: pod názvom „Malý príbeh o (ne)vlastnom byte, odvysielaný dňa 27. 10. 2009 .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.